Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 29
«  Księga Psalmów 28 Księga Psalmów 29 Księga Psalmów 30  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Dawida. Oddajcie PANU, synowie mocarzy, oddajcie PANU chwałę i moc. [2] »Oddajcie PANU chwałę należną jego imieniu, oddajcie PANU pokłon w ozdobie świętości. [3] »Głos PANA nad wodami; zagrzmiał Bóg chwały, PAN nad wielkimi wodami. [4] »Głos PANA potężny, głos PANA pełen majestatu. [5] »Głos PANA łamie cedry, PAN łamie cedry Libanu; [6] »I sprawia, że skaczą jak cielę, Liban i Sirion jak młody jednorożec. [7] »Głos PANA krzesze płomienie ognia. [8] »Głos PANA wstrząsa pustynią, PAN wstrząsa pustynią Kadesz. [9] »Głos PANA sprawia, że z bólem rodzą łanie i ogołacają się lasy, a w jego świątyni każdy opowiada o jego chwale. [10] »PAN zasiada nad potopem, PAN zasiada jako Król na wieki. [11] »PAN doda mocy swojemu ludowi, PAN pobłogosławi swój lud pokojem. 
«  Księga Psalmów 28 Księga Psalmów 29 Księga Psalmów 30  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.