Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 99
«  Księga Psalmów 98 Księga Psalmów 99 Księga Psalmów 100  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN króluje, niech drżą narody; siedzi między cherubinami, niech zachwieje się ziemia. [2] »Wielki jest PAN na Syjonie i wywyższony nad wszystkie narody. [3] »Niech wysławiają twoje wielkie i straszne imię, bo jest święte. [4] »Moc króla miłuje sąd, ty ustanowiłeś słuszność, ty wykonujesz sąd i sprawiedliwość w Jakubie. [5] »Wywyższajcie PANA, naszego Boga, i oddajcie pokłon u podnóżka jego stóp, bo on jest święty. [6] »Mojżesz i Aaron wśród jego kapłanów, a Samuel wśród tych, którzy wzywają jego imienia; wołali do PANA, a on ich wysłuchał. [7] »W słupie obłoku mówił do nich, a oni strzegli jego świadectw i praw, które im dał. [8] »PANIE, nasz Boże, ty ich wysłuchiwałeś, byłeś dla nich Bogiem, który przebacza, choć karałeś ich za ich występki. [9] »Wywyższajcie PANA, naszego Boga, i oddajcie pokłon na jego świętej górze, bo PAN, nasz Bóg, jest święty. 
«  Księga Psalmów 98 Księga Psalmów 99 Księga Psalmów 100  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.