Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 40
«  2 Księga Mojżeszowa 39 2 Księga Mojżeszowa 40 3 Księga Mojżeszowa 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem PAN powiedział do Mojżesza: [2] »W pierwszym dniu, pierwszego miesiąca, wystawisz przybytek, czyli Namiot Zgromadzenia. [3] »I postawisz tam arkę świadectwa, i zakryjesz ją zasłoną. [4] »Wstawisz stół i ustawisz na nim to, co należy; wniesiesz także świecznik i zapalisz jego lampy. [5] »Postawisz też złoty ołtarz do kadzenia przed arką świadectwa i zawiesisz zasłonę przy wejściu do przybytku. [6] »Postawisz także ołtarz całopalenia przed wejściem do przybytku, do Namiotu Zgromadzenia. [7] »Postawisz też kadź między Namiotem Zgromadzenia a ołtarzem i nalejesz do niej wody. [8] »Wystawisz również i dziedziniec wokoło i zawiesisz zasłonę w bramie dziedzińca. [9] »Potem weźmiesz olejek do namaszczania i namaścisz przybytek i wszystko, co w nim jest, i poświęcisz go ze wszystkimi jego naczyniami, a będzie święty. [10] »Namaścisz też ołtarz całopalenia i wszystkie jego naczynia i poświęcisz ołtarz, a stanie się najświętszym ołtarzem. [11] »I namaścisz kadź i jej podstawę, i poświęcisz ją. [12] »Potem każesz podejść Aaronowi i jego synom przed wejście do Namiotu Zgromadzenia i umyjesz ich wodą. [13] »Obleczesz Aarona w święte szaty i namaścisz go, i poświęcisz go, aby mi sprawował urząd kapłański. [14] »Także jego synom każesz podejść i obleczesz ich w szaty; [15] »I namaścisz ich, jak namaściłeś ich ojca, aby mi sprawowali urząd kapłański. A ich namaszczenie będzie dla nich wiecznym kapłaństwem po wszystkie ich pokolenia. [16] »Mojżesz uczynił więc wszystko, jak mu PAN rozkazał; tak uczynił. [17] »I tak pierwszego miesiąca, drugiego roku, pierwszego dnia miesiąca, został wzniesiony przybytek. [18] »I Mojżesz wystawił przybytek, podstawił jego podstawki, postawił deski, włożył drążki i postawił jego słupy. [19] »Rozciągnął też namiot nad przybytkiem i z wierzchu nałożył przykrycie namiotu nad nim, jak PAN rozkazał Mojżeszowi. [20] »Potem wziął świadectwo i włożył je do arki, i włożył drążki u arki, i umieścił przebłagalnię z wierzchu na arce. [21] »I wniósł arkę do przybytku, i zawiesił zasłonę zakrywającą, i zasłonił arkę świadectwa, jak PAN rozkazał Mojżeszowi. [22] »Postawił też stół w Namiocie Zgromadzenia po północnej stronie przybytku przed zasłoną. [23] »I poukładał na nim chleby przed PANEM, jak PAN rozkazał Mojżeszowi. [24] »Postawił też świecznik w Namiocie Zgromadzenia naprzeciwko stołu, po południowej stronie przybytku. [25] »Zapalił też lampy przed PANEM, jak PAN rozkazał Mojżeszowi. [26] »Ustawił i złoty ołtarz w Namiocie Zgromadzenia przed zasłoną; [27] »I zapalił na nim wonne kadzidło, jak PAN rozkazał Mojżeszowi. [28] »Potem zawiesił zasłonę u wejścia do przybytku. [29] »Postawił też ołtarz całopalenia u wejścia do przybytku, czyli do Namiotu Zgromadzenia, i złożył na nim całopalenie i ofiarę pokarmową, jak PAN rozkazał Mojżeszowi. [30] »Potem umieścił kadź między Namiotem Zgromadzenia a ołtarzem i nalał do niej wody do obmywania. [31] »I Mojżesz, Aaron i jego synowie obmyli w niej swoje ręce i nogi. [32] »Gdy wchodzili do Namiotu Zgromadzenia i gdy zbliżali się do ołtarza, obmywali się, jak PAN rozkazał Mojżeszowi. [33] »Na koniec wystawił dziedziniec dokoła przybytku i ołtarza oraz zawiesił zasłonę w bramie dziedzińca. I tak Mojżesz zakończył tę pracę. [34] »Wtedy obłok okrył Namiot Zgromadzenia, a chwała PANA napełniła przybytek. [35] »I Mojżesz nie mógł wejść do Namiotu Zgromadzenia, bo spoczywał nad nim obłok, a chwała PANA napełniła przybytek. [36] »A gdy obłok wznosił się znad przybytku, synowie Izraela wyruszali w swoje wędrówki. [37] »A jeśli obłok nie wznosił się, nie wyruszali aż do dnia, kiedy się unosił. [38] »A obłok PANA był nad przybytkiem w ciągu dnia, w nocy zaś ogień był nad nim na oczach całego domu Izraela, w czasie całej ich wędrówki. 
«  2 Księga Mojżeszowa 39 2 Księga Mojżeszowa 40 3 Księga Mojżeszowa 1  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.