Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Przysłów » Rozdział 10
«  Księga Przysłów 9 Księga Przysłów 10 Księga Przysłów 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przysłowia Salomona. Mądry syn sprawia ojcu radość, a głupi syn jest zgryzotą swojej matki. [2] »Skarby niegodziwości nie przynoszą pożytku, lecz sprawiedliwość uwalnia od śmierci. [3] »PAN nie pozwoli, by dusza sprawiedliwego cierpiała głód, a rozproszy majątek niegodziwych. [4] »Leniwa ręka prowadzi do nędzy, a ręka pracowita ubogaca. [5] »Kto zbiera w lecie, jest synem roztropnym; syn, który śpi w czasie żniwa, przynosi hańbę. [6] »Błogosławieństwa na głowie sprawiedliwego, a usta niegodziwych kryją nieprawość. [7] »Pamięć sprawiedliwego jest błogosławiona, a imię niegodziwych zgnije. [8] »Człowiek mądrego serca przyjmuje przykazania, a gadatliwy głupiec upadnie. [9] »Kto postępuje uczciwie, postępuje bezpiecznie, a kto jest przewrotny w swoich drogach, zostanie ujawniony. [10] »Kto mruga okiem, przynosi cierpienie, a gadatliwy głupiec upadnie. [11] »Usta sprawiedliwego są źródłem życia, a usta niegodziwych kryją nieprawość. [12] »Nienawiść wznieca kłótnie, a miłość zakrywa wszystkie grzechy. [13] »Na wargach rozumnego znajduje się mądrość, a kij na grzbiecie nierozumnego. [14] »Mądrzy gromadzą wiedzę, a usta głupiego grożą zniszczeniem. [15] »Majątek bogacza jest jego warownym miastem, a zniszczeniem ubogich jest ich nędza. [16] »Praca sprawiedliwego prowadzi do życia, a dochód niegodziwych do grzechu. [17] »Kto przestrzega karności, idzie ścieżką życia, a kto gardzi upomnieniem, błądzi. [18] »Kto kryje nienawiść kłamliwymi wargami i kto rozgłasza oszczerstwo, jest głupcem. [19] »Wielomówność nie bywa bez grzechu, a kto powściąga swoje wargi, jest roztropny. [20] »Język sprawiedliwego jest wybornym srebrem, a serce niegodziwych jest mało warte. [21] »Wargi sprawiedliwego żywią wielu, a głupi umierają przez brak rozumu. [22] »Błogosławieństwo PANA wzbogaca i nie przynosi z sobą zmartwień. [23] »Dla głupiego popełnić haniebny czyn to zabawa, a człowiek roztropny trzyma się mądrości. [24] »Niegodziwego spotka to, czego się boi, a sprawiedliwym Bóg daje to, czego pragną. [25] »Jak wicher przemija, tak niegodziwy nie przetrwa, a sprawiedliwy ma wieczny fundament. [26] »Czym ocet dla zębów i dym dla oczu, tym jest leniwy dla tych, którzy go posyłają. [27] »Bojaźń PANA przedłuża dni, a lata niegodziwego będą skrócone. [28] »Oczekiwanie sprawiedliwych przynosi radość, a nadzieja niegodziwych zginie. [29] »Droga PANA jest mocą dla prawego, a zgubą dla czyniących nieprawość. [30] »Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje, a niegodziwi nie będą mieszkać na ziemi. [31] »Usta sprawiedliwego wydają mądrość, a język przewrotny będzie wycięty. [32] »Wargi sprawiedliwego wiedzą, co wypada, a usta niegodziwych są przewrotne. 
«  Księga Przysłów 9 Księga Przysłów 10 Księga Przysłów 11  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.