Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Przysłów » Rozdział 22
«  Księga Przysłów 21 Księga Przysłów 22 Księga Przysłów 23  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwa, a przychylność lepsza niż srebro i złoto. [2] »Bogaty i ubogi spotykają się, PAN jest stwórcą obydwu. [3] »Roztropny dostrzega zło i ukrywa się, ale prości idą dalej i ponoszą karę. [4] »Owocem pokory i bojaźni PANA jest bogactwo, chwała i życie. [5] »Ciernie i sidła na drodze przewrotnego; kto strzeże swej duszy, trzyma się z dala od nich. [6] »Pouczaj dziecko w drodze, którą ma iść, a gdy się zestarzeje, nie odstąpi od niej. [7] »Bogaty panuje nad ubogimi, a ten, co pożycza, jest sługą tego, który mu pożycza. [8] »Kto sieje nieprawość, będzie żąć cierpienie, a rózga jego gniewu przepadnie. [9] »Kto ma dobrotliwe oko, będzie błogosławiony, bo dzieli się swym chlebem z ubogim. [10] »Wyrzuć szydercę, a ustanie spór, owszem, zakończy się kłótnia i zniewaga. [11] »Kto kocha czystość serca, tego wdzięk warg sprawi, że król będzie jego przyjacielem. [12] »Oczy PANA strzegą wiedzy, a on obala słowa przewrotnego. [13] »Leniwy mówi: Lew jest na dworze, będę zabity na środku ulicy. [14] »Usta obcych kobiet są głębokim dołem; wpadnie tam ten, na kogo PAN się gniewa. [15] »Głupota jest przywiązana do serca dziecka, ale rózga karności wypędzi ją z niego. [16] »Kto ciemięży ubogiego, aby przysporzyć sobie bogactwa, i  kto daje bogatemu, pewnie zubożeje. [17] »Nadstaw ucha i słuchaj słów mędrców, i skłoń swe serce do mojej wiedzy; [18] »Bo to miło, jeśli zachowasz je w swoim sercu, będą razem ułożone na wargach. [19] »Oznajmiłem to dzisiaj właśnie tobie, abyś pokładał ufność w PANU. [20] »Czy nie napisałem ci znamienitych rzeczy zawierających rady i wiedzę; [21] »Aby dać ci poznać pewność słów prawdy; abyś umiał odpowiedzieć słowami prawdy tym, którzy do ciebie posyłają? [22] »Nie okradaj nędzarza, ponieważ jest ubogi, ani nie uciskaj w bramie biednego. [23] »PAN bowiem będzie bronił ich sprawy i wydrze duszę tym, którzy im wydzierają. [24] »Nie przyjaźnij się z człowiekiem gniewliwym i nie obcuj z człowiekiem porywczym. [25] »Byś nie przywykł do jego dróg i nie zastawił sideł na swą duszę. [26] »Nie bądź z tych, którzy dają porękę, ani z tych, którzy ręczą za długi; [27] »Jeśli nie masz czym zapłacić, dlaczego miałby ktoś zabrać spod ciebie posłanie? [28] »Nie przesuwaj dawnej granicy, którą ustalili twoi ojcowie. [29] »Widzisz człowieka pilnego w swoich sprawach? On będzie stał przed królami, nie będzie stał przed podłymi. 
«  Księga Przysłów 21 Księga Przysłów 22 Księga Przysłów 23  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.