Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Izajasza » Rozdział 22
«  Księga Izajasza 21 Księga Izajasza 22 Księga Izajasza 23  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Brzemię Doliny Widzenia. Co ci się stało, że cała wystąpiłaś na dachy? [2] »Miasto pełne wrzasku i zgiełku, miasto wesołe! Twoi zabici nie padli od miecza ani nie zginęli w bitwie. [3] »Wszyscy twoi dowódcy pierzchli razem, związani przez łuczników. Zostali związani razem ci, których znaleziono u ciebie, ci, którzy uciekli z daleka. [4] »Dlatego powiedziałem: Odwróćcie swój wzrok ode mnie, abym gorzko zapłakał; nie próbujcie mnie pocieszać z powodu spustoszenia córki mojego ludu. [5] »To jest bowiem dzień ucisku, deptania i zamieszania od Pana, BOGA zastępów, w Dolinie Widzenia, dzień burzenia murów i wołania na góry. [6] »Elam wziął kołczan z rydwanami ludu wojennego, a Kir odsłonił swoją tarczę. [7] »I stało się tak, że najpiękniejsze doliny były pełne rydwanów, a jeźdźcy ustawili się potężnie przy bramie. [8] »I odkryto osłonę Judy, i w tym dniu spoglądałeś na zbrojownię w Domu Lasu. [9] »I spoglądaliście na wyłomy miasta Dawida – na to, że były liczne, i zgromadziliście wody Dolnej Sadzawki. [10] »Policzyliście domy w Jerozolimie i burzyliście domy, aby wzmocnić mur. [11] »Zrobiliście też zbiornik między dwoma murami na wodę Starej Sadzawki, ale nie spoglądaliście na jej twórcę ani nie widzieliście tego, który od dawna ją ukształtował. [12] »W tym dniu Pan, BóG zastępów, wzywał do płaczu i do żałoby, do ostrzyżenia się i do przepasania się worem. [13] »A oto radość i wesele, zabijanie wołów i owiec, spożywanie mięsa i picie wina: Jedzmy, pijmy, bo jutro umrzemy. [14] »Ale PAN zastępów objawił mi to, mówiąc do mych uszu: Na pewno ta nieprawość nie będzie wam przebaczona aż do śmierci, mówi Pan, BóG zastępów. [15] »Tak mówi Pan, BóG zastępów: Idź, udaj się do tego skarbnika, do Szebny, przełożonego domu, i powiedz: [16] »Co ty tu masz i kogo tu masz, że wykułeś sobie w tym miejscu grób? Wykułeś sobie grób wysoko, wydrążyłeś sobie w skale swoje mieszkanie. [17] »Oto PAN, który cię przykrył jak zacnego człowieka i który cię kosztownie przyoblekł; [18] »Tocząc cię, zwinie i rzuci jak kulę w przestronną ziemię. Tam umrzesz, tam też rydwany twojej chwały będą hańbą domu twego pana. [19] »Wypędzę cię z twego stanowiska, z twego urzędu ściągnę cię. [20] »W tym dniu powołam swego sługę Eliakima, syna Chilkiasza. [21] »I ubiorę go w twoją szatę, i przepaszę go twoim pasem, i oddam w jego ręce twoją władzę; i będzie on ojcem dla mieszkańców Jerozolimy i domu Judy. [22] »I położę klucz domu Dawida na jego ramieniu; gdy on otworzy, nikt nie zamknie, a gdy zamknie, nikt nie otworzy. [23] »I wbiję go jak gwóźdź na miejscu pewnym, a będzie tronem chwały dla domu swego ojca. [24] »I zawieszą na nim cała chwała domu jego ojca, synowie i córki, wszelkie drobne naczynia, od kubków do wszelkich dzbanów. [25] »W tym dniu, mówi PAN zastępów, gwóźdź, który był wbity w miejscu pewnym, zostanie wyjęty i przycięty, i spadnie; a brzemię, które wisiało na nim, zostanie odcięte. Tak bowiem PAN to powiedział. 
«  Księga Izajasza 21 Księga Izajasza 22 Księga Izajasza 23  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.