Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Izajasza » Rozdział 3
«  Księga Izajasza 2 Księga Izajasza 3 Księga Izajasza 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto bowiem Pan, PAN zastępów, odbierze Jerozolimie i Judzie podporę i laskę, wszelką podporę w chlebie i wszelką podporę w wodzie. [2] »Mocarza i męża walecznego, sędziego i proroka, mędrca i starca; [3] »Dowódcę pięćdziesiątki i dostojnika, doradcę, wybitnego rzemieślnika i krasomówcę. [4] »Książętami ustanowię chłopców, dzieci będą panować nad nimi. [5] »Ludzie będą gnębić jeden drugiego, każdy swego bliźniego. Dziecko powstanie przeciwko starcowi, a podły przeciwko dostojnikowi. [6] »Gdy człowiek uchwyci się swego brata z domu swego ojca i powie: Masz ubranie, bądź naszym wodzem, niech te ruiny będą pod twoją ręką; [7] »Ten przysięgnie w tym dniu, mówiąc: Nie będę opatrywał tych ran; w moim domu bowiem nie ma chleba ani ubrania; nie czyńcie mnie wodzem ludu. [8] »Bo Jerozolima upada, a Juda się wali, gdyż ich język i czyny są przeciwko PANU, aby pobudzić do gniewu oczy jego majestatu. [9] »Wyraz ich twarzy świadczy przeciwko nim; jak Sodoma ogłaszają swój grzech, nie kryją go. Biada ich duszy! Gdyż sami na siebie sprowadzają zło. [10] »Powiedzcie sprawiedliwemu, że będzie mu dobrze, bo będzie spożywać owoc swoich rąk. [11] »Biada niegodziwemu! Będzie mu źle, odpłacą mu bowiem według czynów jego rąk. [12] »Ciemięzcami mego ludu są dzieci i kobiety nim rządzą. O ludu mój! Twoi wodzowie cię zwodzą i niszczą drogę twoich ścieżek. [13] »PAN powstał, aby się rozprawić, stoi, aby sądzić lud. [14] »PAN stawi na sąd starszych swego ludu i ich książąt: Wy spustoszyliście moją winnicę, w waszych domach znajduje się łup ubogich. [15] »Po co miażdżycie mój lud i uciskacie oblicza ubogich? – mówi Pan BóG zastępów. [16] »PAN powiedział: Ponieważ wynoszą się córki Syjonu i chodzą z wyciągniętą szyją, uwodzą oczami, a chodząc, drepczą i pobrzękują swoimi nogami; [17] »Dlatego Pan ogoli wierzch głowy córek Syjonu i PAN obnaży ich nagość. [18] »W tym dniu Pan odejmie ozdobne brzękadła od ich stóp, ich czepce i księżyce; [19] »Łańcuszki, bransolety i welony; [20] »Czapeczki, ozdoby u nóg, opaski, naszyjniki i kolczyki; [21] »Pierścionki i wisiorki na czołach; [22] »Odświętne szaty, płaszcze, szale i torebki; [23] »Zwierciadełka, bisior, turbany i narzutki. [24] »I wtedy zamiast wonności będzie smród, zamiast pasa będzie rozdarcie, zamiast upiętych włosów będzie łysina, zamiast szerokiej szaty będzie przepasanie worem i zamiast piękna będzie oparzenie. [25] »Twoi mężczyźni polegną od miecza i twoi mocarze – na wojnie. [26] »Jej bramy zasmucą się i zapłaczą, a ona, spustoszona, usiądzie na ziemi. 
«  Księga Izajasza 2 Księga Izajasza 3 Księga Izajasza 4  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.