Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Ezechiela » Rozdział 48
«  Księga Ezechiela 47 Księga Ezechiela 48 Księga Daniela 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A oto imiona pokoleń: Na północnym krańcu wzdłuż drogi Chetlon, w kierunku Chamat, Chasar-Enan, do granicy Damaszku na północy i aż do Chamat, od strony wschodniej aż na zachód, jeden dział dla Dana. [2] »A obok granicy Dana, od strony wschodniej aż do strony zachodniej, jeden dział dla Aszera. [3] »A obok granicy Aszera, od strony wschodniej aż do strony zachodniej, jeden dział dla Neftalego. [4] »A obok granicy Neftalego, od strony wschodniej aż do strony zachodniej, jeden dział dla Manassesa. [5] »A obok granicy Manassesa, od strony wschodniej aż do strony zachodniej, jeden dział dla Efraima. [6] »A obok granicy Efraima, od strony wschodniej aż do strony zachodniej, jeden dział dla Rubena. [7] »A obok granicy Rubena, od strony wschodniej aż do strony zachodniej, jeden dział dla Judy. [8] »A obok granicy Judy, od strony wschodniej aż do strony zachodniej, będzie święty dział, szeroki na dwadzieścia pięć tysięcy prętów i długi jak każdy z pozostałych działów od strony wschodniej do strony zachodniej, a w jego środku będzie świątynia. [9] »Ten dział, który macie ofiarować PANU, będzie długi na dwadzieścia pięć tysięcy prętów i szeroki na dziesięć tysięcy. [10] »Do nich, to jest kapłanów, będzie należał ten święty dział: na północy dwadzieścia pięć tysięcy prętów, na zachodzie dziesięć tysięcy szerokości, na wschodzie dziesięć tysięcy szerokości i na południe dwadzieścia pięć tysięcy długości. W jego środku będzie świątynia PANA. [11] »To ma być dla uświęconych kapłanów spośród synów Sadoka, którzy pełnili moją służbę i nie błądzili, gdy błądzili synowie Izraela, jak błądzili inni Lewici. [12] »I ten święty dział z ofiar tej ziemi będzie rzeczą najświętszą obok granicy Lewitów. [13] »Obok granicy kapłanów będzie dział Lewitów o długości dwudziestu pięciu tysięcy prętów i o szerokości dziesięciu tysięcy. Cała długość będzie wynosiła dwadzieścia pięć tysięcy, a szerokość dziesięć tysięcy. [14] »I nie będą mogli go sprzedać ani zamienić, ani pierwocin ziemi przekazać innym, gdyż jest poświęcony PANU. [15] »A pięć tysięcy prętów, które pozostaną z szerokości wzdłuż dwudziestu pięciu tysięcy, stanowi miejsce pospolite na miasto, na zamieszkanie i na pastwiska. A miasto będzie w jego środku. [16] »Oto jego wymiary: strona północna – cztery tysiące pięćset prętów, strona południowa – cztery tysiące pięćset, strona wschodnia – cztery tysiące pięćset i strona zachodnia – cztery tysiące pięćset. [17] »Pastwiska miasta na północ – dwieście pięćdziesiąt prętów, na południe – dwieście pięćdziesiąt, na wschód – dwieście pięćdziesiąt i na zachód – dwieście pięćdziesiąt. [18] »To, co pozostanie wzdłuż świętego działu, będzie mieć dziesięć tysięcy prętów na wschód i dziesięć tysięcy na zachód. Będzie to wzdłuż świętego działu, a plony tego miejsca będą na utrzymanie sług miasta. [19] »A ci, co służą miastu, będą sługami spośród wszystkich pokoleń Izraela. [20] »Cały ten święty dział będzie wynosił dwadzieścia pięć tysięcy prętów na dwadzieścia pięć tysięcy. Ofiarujecie kwadrat świętego działu wraz z posiadłością miasta. [21] »To, co pozostanie, będzie dla księcia z obu stron świętego działu i posiadłości miasta, wzdłuż dwudziestu pięciu tysięcy prętów ofiary aż do granicy wschodniej i na zachód wzdłuż dwudziestu pięciu tysięcy prętów do granicy zachodniej, wzdłuż innych działów, będzie to dla księcia. A będzie to święty dział, a świątynia domu będzie w jego środku. [22] »A od posiadłości Lewitów i od posiadłości miasta, które będą w środku tego, co należy do księcia, pomiędzy granicą Judy i granicą Beniamina, będzie to należało do księcia. [23] »Pozostałe pokolenia, od strony wschodniej aż do strony zachodniej: jeden dział dla Beniamina. [24] »Obok granicy Beniamina, od strony wschodniej aż do strony zachodniej, jeden dział dla Symeona. [25] »Obok granicy Symeona, od strony wschodniej aż do strony zachodniej, jeden dział dla Issachara. [26] »Obok granicy Issachara, od strony wschodniej aż do strony zachodniej, jeden dział dla Zebulona. [27] »Obok granicy Zebulona, od strony wschodniej aż do strony zachodniej, jeden dział dla Gada. [28] »Obok granicy Gada, po stronie południowej na południe, granica będzie od Tamar aż do  wód sporu w Kadesz, w stronę rzeki do Wielkiego Morza. [29] »To jest ziemia, którą podzielicie przez losowanie między pokolenia Izraela, i to są działy, mówi Pan BóG. [30] »To też są wyjścia z miasta: od strony północnej – cztery tysiące pięćset prętów. [31] »A bramy miasta będą nazwane według imion pokoleń Izraela. Trzy bramy na północy: brama Rubena jedna, brama Judy jedna i brama Lewiego jedna. [32] »Od strony wschodniej – cztery tysiące pięćset, a bramy trzy: brama Józefa jedna, brama Beniamina jedna i brama Dana jedna. [33] »Od strony południowej – cztery tysiące pięćset prętów, a bramy trzy: brama Symeona jedna, brama Issachara jedna i brama Zebulona jedna. [34] »Od strony zachodniej – cztery tysiące pięćset, a bramy trzy: Brama Gada jedna, brama Aszera jedna i brama Neftalego jedna. [35] »Wokoło osiemnaście tysięcy prętów. A imię miasta od tego dnia będzie: PAN tam mieszka. 
«  Księga Ezechiela 47 Księga Ezechiela 48 Księga Daniela 1  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.