Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Amosa » Rozdział 5
«  Księga Amosa 4 Księga Amosa 5 Księga Amosa 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Słuchajcie tego słowa, które jako lament podnoszę przeciwko wam, domu Izraela! [2] »Upadła i już nie powstanie dziewica Izraela. Leży opuszczona w swej ziemi i nie ma nikogo, kto by ją podniósł. [3] »Tak bowiem mówi Pan BóG: W mieście, z którego wychodziło tysiąc, pozostanie sto, a w tym, z którego wychodziło sto, pozostanie domowi Izraela dziesięciu. [4] »Tak bowiem mówi PAN do domu Izraela: Szukajcie mnie, a będziecie żyć; [5] »A nie szukajcie Betel, nie chodźcie do Gilgal i do Beer-Szeby nie udawajcie się, gdyż Gilgal zostanie uprowadzony do niewoli, a Betel wniwecz się obróci. [6] »Szukajcie PANA, a będziecie żyć, aby nie wybuchł jak ogień w domu Józefa i nie pochłonął go, a nie będzie nikogo w Betel, kto by go ugasił; [7] »Wy, którzy zamieniacie sąd w piołun, a sprawiedliwość porzucacie na ziemi; [8] »Szukajcie tego, który uczynił Plejady i Oriona, który przemienia cień śmierci w poranek i dzień w ciemności nocne; który przyzywa wody morskie i wylewa je na powierzchni ziemi, PAN jest jego imię; [9] »Który wzmacnia słabego przeciwko mocnemu, tak że ten osłabiony naciera na twierdzę. [10] »Nienawidzą tego, który upomina ich w bramie, i brzydzą się tym, który mówi prawdę. [11] »Ponieważ uciskacie ubogiego i zabieracie mu ciężar zboża, to chociaż pobudowaliście domy z kamienia ciosanego, nie będziecie w nich mieszkać; zasadzaliście rozkoszne winnice, ale nie będziecie pić z nich wina. [12] »Znam bowiem wasze wielkie przestępstwa i ogromne grzechy: uciskacie sprawiedliwego, bierzecie łapówkę i wypaczacie sprawy ubogich w bramie. [13] »Dlatego roztropny milczy w tym czasie, bo jest to czas zły. [14] »Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. A PAN, Bóg zastępów, będzie z wami, tak jak mówicie. [15] »Nienawidźcie zła, a miłujcie dobro i ustanówcie sąd w bramie. Może wtedy PAN, Bóg zastępów, zlituje się nad resztką Józefa. [16] »Dlatego tak mówi PAN, Bóg zastępów, Pan: Na wszystkich ulicach będzie zawodzenie, a na wszystkich drogach będą krzyczeć: Biada, biada! I zawołają oracza do płaczu, a tych, którzy umieją lamentować, do zawodzenia. [17] »I we wszystkich winnicach będzie zawodzenie, gdy przejdę pośród ciebie, mówi PAN. [18] »Biada tym, którzy pragną dnia PANA! Cóż wam po tym dniu PANA? Jest on ciemnością, a nie światłością. [19] »Jak gdyby ktoś uciekał przed lwem, a spotkał go niedźwiedź; albo jak gdyby wszedł do domu i oparł się ręką o ścianę, a ukąsiłby go wąż. [20] »Czy dzień PANA nie jest ciemnością, a nie światłością? Mrokiem bez żadnej jasności? [21] »Nienawidzę waszych uroczystych świąt i gardzę nimi, i woń na waszych zgromadzeniach nie jest mi miła. [22] »Jeśli bowiem będziecie mi składać całopalenia i swoje ofiary pokarmowe, nie przyjmę ich ani nie wejrzę na ofiary pojednawcze z waszego tuczonego bydła. [23] »Oddal ode mnie wrzask waszych pieśni, bo nie chcę słuchać dźwięku waszych cytr. [24] »Niech raczej sąd tryska jak woda, a sprawiedliwość jak gwałtowny strumień. [25] »Czy składaliście mi ofiary i dary na pustyni przez czterdzieści lat, domu Izraela? [26] »Przecież nosiliście przybytek waszego Molocha i Kijuna, wasze bożki, gwiazdę waszych bogów, których sobie uczyniliście. [27] »Dlatego uprowadzę was do niewoli poza Damaszek, mówi PAN, Bóg zastępów, to jego imię. 
«  Księga Amosa 4 Księga Amosa 5 Księga Amosa 6  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.