Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Ewangelia Marka » Rozdział 15
«  Ewangelia Marka 14 Ewangelia Marka 15 Ewangelia Marka 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wczesnym rankiem naczelni kapłani, naradziwszy się razem ze starszymi, uczonymi w Piśmie i całą Radą, związali Jezusa, odprowadzili go i wydali Piłatowi. [2] »A Piłat zapytał go: Czy ty jesteś królem Żydów? On mu odpowiedział: Ty sam to  mówisz. [3] »I oskarżali go naczelni kapłani o wiele rzeczy, ale on nic nie odpowiedział. [4] »Wtedy Piłat znowu go zapytał: Nic nie odpowiadasz? Zobacz, jak wiele zeznają przeciwko tobie. [5] »Jezus jednak nic nie odpowiedział, tak że Piłat się dziwił. [6] »Na święto miał on zwyczaj wypuszczać im jednego więźnia, o którego prosili. [7] »A był jeden, zwany Barabaszem, więziony wraz z buntownikami, którzy podczas rozruchów popełnili zabójstwo. [8] »I tłum zaczął wołać i prosić, żeby zrobił to, co zawsze dla nich robił. [9] »Lecz Piłat im odpowiedział: Chcecie, abym wam wypuścił króla Żydów? [10] »Wiedział bowiem, że naczelni kapłani wydali go z zawiści. [11] »Ale naczelni kapłani podburzyli tłum, żeby raczej wypuścił im Barabasza. [12] »A Piłat znowu im odpowiedział: Cóż więc chcecie, abym uczynił z tym, którego nazywacie królem Żydów? [13] »A oni znowu zawołali: Ukrzyżuj go! [14] »Wtedy Piłat zapytał: Cóż on złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej wołali: Ukrzyżuj go! [15] »Piłat więc, chcąc zadowolić tłum, wypuścił im Barabasza, a Jezusa ubiczował i wydał im na ukrzyżowanie. [16] »Żołnierze wprowadzili go do sali, czyli do ratusza, i zwołali cały oddział. [17] »Potem ubrali go w purpurę, a uplótłszy koronę z cierni, włożyli mu na głowę. [18] »I zaczęli go pozdrawiać: Witaj, królu Żydów! [19] »Bili go trzciną po głowie i pluli na niego, a upadając na kolana, oddawali mu pokłon. [20] »A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego purpurę, ubrali go w jego własne szaty i wyprowadzili na ukrzyżowanie. [21] »I przymusili przechodzącego obok niejakiego Szymona z Cyreny, który szedł z pola, ojca Aleksandra i Rufusa, aby niósł jego krzyż. [22] »I przyprowadzili go na miejsce zwane Golgota, co się tłumaczy: Miejsce Czaszki. [23] »Dawali mu do picia wino z mirrą, ale go nie przyjął. [24] »A gdy go ukrzyżowali, rozdzielili jego szaty, rzucając o nie losy, by rozstrzygnąć, co kto ma wziąć. [25] »A była godzina trzecia, gdy go ukrzyżowali. [26] »Był też napis z podaniem jego winy: Król Żydów. [27] »I ukrzyżowali z nim dwóch bandytów, jednego po prawej, a drugiego po jego lewej stronie. [28] »Tak wypełniło się Pismo, które mówi: Zaliczono go w poczet złoczyńców. [29] »A ci, którzy przechodzili obok, bluźnili mu, kiwając głowami i mówiąc: Ej! Ty, który burzysz świątynię i w trzy dni odbudowujesz; [30] »Ratuj samego siebie i zejdź z krzyża! [31] »Podobnie naczelni kapłani wraz z uczonymi w Piśmie, naśmiewając się, mówili między sobą: Innych ratował, a samego siebie uratować nie może. [32] »Niech Chrystus, król Izraela, zejdzie teraz z krzyża, żebyśmy ujrzeli i uwierzyli. Urągali mu także ci, którzy byli z nim ukrzyżowani. [33] »A gdy była szósta godzina, ciemność ogarnęła całą ziemię aż do godziny dziewiątej. [34] »O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lama sabachthani? – co się tłumaczy: Boże mój, Boże mój, czemu mnie opuściłeś? [35] »A niektórzy ze stojących tam ludzi, usłyszawszy to, mówili: Woła Eliasza. [36] »Wtedy ktoś podbiegł, napełnił gąbkę octem i włożywszy na trzcinę, dał mu pić, mówiąc: Przestańcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go zdjąć. [37] »A Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. [38] »I rozerwała się na pół zasłona świątyni, od góry aż do dołu. [39] »A setnik, który stał naprzeciw, widząc, że tak wołając, oddał ducha, powiedział: Ten człowiek prawdziwie był Synem Bożym. [40] »Były tam też kobiety, które przypatrywały się z daleka, a wśród nich Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa, oraz Salome. [41] »One to, gdy jeszcze był w Galilei, chodziły za nim i usługiwały mu. Było też wiele innych, które wraz z nim przyszły do Jerozolimy. [42] »A ponieważ był dzień przygotowania, który jest przed szabatem, i nastał już wieczór; [43] »Przyszedł Józef z Arymatei, ważny członek Rady, który sam też oczekiwał królestwa Bożego, śmiało wszedł do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. [44] »A Piłat zdziwił się, że już nie żyje, i zawoławszy setnika, zapytał go, czy dawno umarł. [45] »I upewniony przez setnika, wydał ciało Józefowi. [46] »Ten kupił płótno, zdjął go, owinął płótnem i złożył w grobowcu, który był wykuty w skale, a przed wejście do grobowca zatoczył kamień. [47] »A Maria Magdalena i Maria, matka Józefa, patrzyły, gdzie go złożono. 
«  Ewangelia Marka 14 Ewangelia Marka 15 Ewangelia Marka 16  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.