Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » List do Filipian » Rozdział 4
«  List do Filipian 3 List do Filipian 4 List do Kolosan 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Ukryj oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dlatego, moi bracia umiłowani i utęsknieni, moja radości i korono, tak trwajcie w Panu, moi umiłowani. [2] »Proszę Ewodię i proszę Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. [3] »Proszę też i ciebie, wierny towarzyszu, pomagaj tym, które razem ze mną pracowały w ewangelii, wraz z Klemensem i z innymi moimi współpracownikami, których imiona w księdze życia. [4] »Radujcie się zawsze w Panu; mówię ponownie, radujcie się. [5] »Niech wasza skromność będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. [6] »Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu. [7] »A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. [8] »W końcu, bracia, co prawdziwe, co uczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, jeśli jest jakaś cnota i jakaś chwała – o tym myślcie. [9] »Czyńcie to, czego się też nauczyliście, co przyjęliście, co słyszeliście i widzieliście we mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. [10] »Uradowałem się bardzo w Panu, że teraz zakwitło na nowo wasze staranie o mnie, bo staraliście się o to, lecz nie mieliście sposobności. [11] »Nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam. [12] »Umiem uniżać się, umiem też obfitować. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony: umiem być syty i cierpieć głód, obfitować i znosić niedostatek. [13] »Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. [14] »Jednak dobrze uczyniliście, uczestnicząc w moim ucisku. [15] »A wy, Filipianie, wiecie, że na początku ewangelii, gdy opuściłem Macedonię, żaden kościół nie uczestniczył ze mną w dawaniu i braniu, tylko wy sami. [16] »Bo nawet do Tesaloniki raz i drugi posłaliście, czego mi było potrzeba. [17] »Nie żebym pragnął daru, ale pragnę owocu, który by wzrastał na wasze konto. [18] »Gdyż mam wszystko, i to w obfitości, jestem w pełni zaopatrzony, otrzymawszy od Epafrodyta to, co zostało posłane przez was, woń dobrego zapachu, ofiarę przyjemną i podobającą się Bogu. [19] »Lecz mój Bóg zaspokoi wszelką waszą potrzebę według swego bogactwa w chwale, w Chrystusie Jezusie. [20] »A Bogu i Ojcu naszemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. [21] »Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie. Pozdrawiają was bracia, którzy są ze mną. [22] »Pozdrawiają was wszyscy święci, szczególnie zaś ci z domu cesarskiego. [23] »Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen. 
«  List do Filipian 3 List do Filipian 4 List do Kolosan 1  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.