Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 2 List do Tymoteusza » Rozdział 2
«  2 List do Tymoteusza 1 2 List do Tymoteusza 2 2 List do Tymoteusza 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Ukryj oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ty więc, mój synu, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. [2] »A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to powierz wiernym ludziom, którzy będą zdolni nauczać także innych. [3] »Dlatego znoś trudy jak dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. [4] »Nikt, kto pełni służbę żołnierską, nie wikła się w sprawy tego życia, aby podobać się temu, który go powołał na żołnierza. [5] »Również jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje korony, jeżeli nie walczy prawidłowo. [6] »Rolnik, który pracuje, jako pierwszy powinien korzystać z plonów. [7] »Rozważ, co mówię, a niech Pan ci da zrozumienie we wszystkim. [8] »Pamiętaj, że Jezus Chrystus, potomek Dawida, powstał z martwych według mojej ewangelii; [9] »Dla której znoszę cierpienia jak złoczyńca, aż do więzów, ale słowo Boże nie jest związane. [10] »Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z wieczną chwałą. [11] »Wiarygodne to słowa. Jeśli bowiem z nim umarliśmy, z nim też będziemy żyć. [12] »Jeśli cierpimy, z nim też będziemy królować, jeśli się go wyprzemy, i on się nas wyprze. [13] »Jeśli jesteśmy niewierni, on pozostaje wierny, bo samego siebie wyprzeć się nie może. [14] »To wszystko przypominaj, zaklinając ich przed Panem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to niczemu nie służy, tylko prowadzi do zguby słuchaczy. [15] »Staraj się, abyś stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się czego wstydzić i który dobrze rozkłada słowo prawdy. [16] »Unikaj zaś pospolitej, czczej gadaniny, bo prowadzi ona do coraz większej bezbożności. [17] »A ich mowa szerzy się jak gangrena. Do nich należą Hymenajos i Filetos; [18] »Którzy pobłądzili w sprawie prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło, i wywracają wiarę niektórych. [19] »Mimo to fundament Boży stoi niewzruszony, mając taką pieczęć: Zna Pan tych, którzy należą do niego, oraz: Niech odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Chrystusa. [20] »W wielkim zaś domu znajdują się nie tylko naczynia złote i srebrne, lecz także drewniane i gliniane, niektóre do użytku zaszczytnego, a inne do niezaszczytnego. [21] »Jeśli więc ktoś oczyści samego siebie z tego wszystkiego, będzie naczyniem do użytku zaszczytnego, uświęconym i użytecznym dla Pana, przygotowanym do każdego dobrego czynu. [22] »Uciekaj też od młodzieńczych pożądliwości, a zabiegaj o sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój wraz z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. [23] »Unikaj zaś głupich i niedouczonych rozmów, wiedząc, że rodzą kłótnie. [24] »A sługa Pana nie powinien wdawać się w kłótnie, lecz ma być uprzejmy względem wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący złych; [25] »Łagodnie nauczający tych, którzy się sprzeciwiają; może kiedyś Bóg da im pokutę, aby uznali prawdę; [26] »Oprzytomnieli i wyrwali się z sideł diabła, przez którego zostali schwytani do pełnienia jego woli. 
«  2 List do Tymoteusza 1 2 List do Tymoteusza 2 2 List do Tymoteusza 3  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.