Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 2 List do Tymoteusza » Rozdział 4
«  2 List do Tymoteusza 3 2 List do Tymoteusza 4 List do Tytusa 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Ukryj oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Zaklinam cię więc przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywych i umarłych w czasie swego przyjścia i swego królestwa; [2] »Głoś słowo Boże, nalegaj w porę i nie w porę, upominaj, strofuj i zachęcaj ze wszelką cierpliwością i nauką. [3] »Przyjdzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie zniosą, ale zgromadzą sobie nauczycieli według swoich pożądliwości, ponieważ ich uszy świerzbią. [4] »I odwrócą uszy od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. [5] »Lecz ty bądź czujny we wszystkim, znoś cierpienia, wykonuj dzieło ewangelisty, w pełni dowódź swojej służby. [6] »Ja bowiem już mam być złożony w ofierze, a czas mojego odejścia nadchodzi. [7] »Dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. [8] »Odtąd odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości, którą mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali jego przyjście. [9] »Postaraj się przybyć do mnie szybko. [10] »Demas bowiem mnie opuścił, umiłowawszy ten świat, i udał się do Tesaloniki, Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji; [11] »Tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź ze sobą, bo jest mi bardzo przydatny do służby. [12] »Tychika zaś posłałem do Efezu. [13] »Płaszcz, który zostawiłem w Troadzie u Karposa, przynieś ze sobą, gdy przyjdziesz, a także księgi, zwłaszcza pergaminy. [14] »Aleksander, ludwisarz, wyrządził mi wiele zła; niech mu Pan odda według jego uczynków. [15] »I ty się go strzeż, bo bardzo sprzeciwiał się naszym słowom. [16] »Podczas pierwszej mojej obrony nikt przy mnie nie stanął, lecz wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. [17] »Lecz Pan stanął przy mnie i umocnił mnie, aby głoszenie było przeze mnie całkowicie utwierdzone, aby usłyszeli je wszyscy poganie; i zostałem wyrwany z paszczy lwa. [18] »Wyrwie mnie też Pan ze wszelkiego złego uczynku i zachowa dla swojego królestwa niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen. [19] »Pozdrów Pryskę i Akwilę oraz dom Onezyfora. [20] »Erast pozostał w Koryncie, a Trofima zostawiłem chorego w Milecie. [21] »Postaraj się przybyć przed zimą. Pozdrawia cię Eubulos, Pudens, Linus, Klaudia i wszyscy bracia. [22] »Pan Jezus Chrystus niech będzie z twoim duchem. Łaska niech będzie z wami. Amen. 
«  2 List do Tymoteusza 3 2 List do Tymoteusza 4 List do Tytusa 1  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.