Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » List do Filemona » Rozdział 1
«  List do Tytusa 3 List do Filemona 1 List do Hebrajczyków 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Ukryj oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł, więzień Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, do umiłowanego Filemona, naszego współpracownika; [2] »Do naszej umiłowanej Apfii, do Archipa, naszego współbojownika i do kościoła, który jest w twoim domu. [3] »Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa. [4] »Dziękuję mojemu Bogu, zawsze wzmiankę czyniąc o tobie w moich modlitwach; [5] »Słysząc o twojej miłości i wierze, którą masz względem Pana Jezusa i względem wszystkich świętych; [6] »Modlę się, aby udzielenie twojej wiary doprowadziło do poznania wszelkiego dobra, które jest w was przez Chrystusa Jezusa. [7] »Mamy bowiem wielką radość i pociechę z powodu twojej miłości, bracie, gdyż przez ciebie serca świętych zostały pokrzepione. [8] »Dlatego, chociaż mogę śmiało w Chrystusie nakazać ci, co należy czynić; [9] »To jednak ze względu na miłość raczej proszę, będąc tym, kim jestem – Pawłem, starcem, a teraz i więźniem Jezusa Chrystusa; [10] »Proszę cię za moim synem, Onezymem, którego zrodziłem w moich więzach; [11] »Który niegdyś był dla ciebie nieużyteczny, ale teraz dla ciebie i dla mnie jest bardzo użyteczny. [12] »Jego odsyłam, przyjmij go więc jak moje serce. [13] »Zamierzałem go przy sobie zatrzymać, aby zamiast ciebie posługiwał mi w więzach ewangelii. [14] »Lecz bez twojej zgody nie chciałem nic czynić, aby twój dobry uczynek nie był jakby z przymusu, ale z własnej woli. [15] »Może bowiem dlatego oddalił się na chwilę od ciebie, abyś go odzyskał na zawsze; [16] »Już nie jako sługę, lecz więcej niż sługę, jako brata umiłowanego, zwłaszcza dla mnie, a tym bardziej dla ciebie, i w ciele, i w Panu. [17] »Jeżeli więc masz mnie za przyjaciela, przyjmij go jak mnie. [18] »A jeśli wyrządził ci jakąś szkodę albo jest ci coś winien, policz to na mój rachunek. [19] »Ja, Paweł, napisałem własnoręcznie, ja zapłacę, by nie mówić już o tym, że jesteś mi winien samego siebie. [20] »Tak, bracie, niech ja dzięki tobie doznam radości w Panu, pokrzep moje serce w Panu. [21] »Napisałem ci, będąc pewny twego posłuszeństwa, wiedząc, że uczynisz nawet więcej, niż mówię. [22] »A zarazem przygotuj mi też gościnę; mam bowiem ufność, że dzięki waszym modlitwom będę wam oddany. [23] »Pozdrawiają cię Epafras, mój współwięzień w Chrystusie Jezusie; [24] »Marek, Arystarch, Demas, Łukasz – moi współpracownicy. [25] »Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z waszym duchem. Amen. 
«  List do Tytusa 3 List do Filemona 1 List do Hebrajczyków 1  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.