Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 1 List Piotra » Rozdział 5
«  1 List Piotra 4 1 List Piotra 5 2 List Piotra 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Ukryj oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Starszych, którzy są wśród was, proszę jako również starszy i świadek cierpień Chrystusa oraz uczestnik chwały, która ma się objawić: [2] »Paście stado Boga, które jest wśród was, doglądając go nie z przymusu, ale dobrowolnie, nie dla brudnego zysku, ale z ochotą; [3] »I nie jak ci, którzy panują nad dziedzictwem Pana, lecz jako wzór dla stada. [4] »A gdy się objawi Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnącą koronę chwały. [5] »Podobnie młodsi, bądźcie poddani starszym. Wszyscy zaś wobec siebie bądźcie poddani. Przyobleczcie się w pokorę, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. [6] »Uniżcie się więc pod potężną ręką Boga, aby was wywyższył w odpowiednim czasie. [7] »Wszystkie wasze troski przerzućcie na niego, gdyż on troszczy się o was. [8] »Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo wasz przeciwnik, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożreć. [9] »Przeciwstawiajcie się mu, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem waszych braci na świecie. [10] »A Bóg wszelkiej łaski, ten, który nas powołał do swojej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych niech uczyni was doskonałymi, utwierdzi, umocni i ugruntuje. [11] »Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. [12] »Przez Sylwana, wiernego wam brata, jak sądzę, napisałem krótko, napominając i świadcząc, że to jest prawdziwa łaska Boga, w której trwacie. [13] »Pozdrawia was kościół w Babilonie, razem z wami wybrany, i Marek, mój syn. [14] »Pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem miłości. Pokój wam wszystkim, którzy jesteście w Chrystusie Jezusie. Amen. 
«  1 List Piotra 4 1 List Piotra 5 2 List Piotra 1  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.