Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 11
«  1 Księga Mojżeszowa 10 1 Księga Mojżeszowa 11 1 Księga Mojżeszowa 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Cała ziemia miała jeden język i używała jednakowych słów. [2] »Podczas swojej wędrówki ze wschodu ludzie dotarli do równiny w kraju Szinear i tam się osiedlili. [3] »Tam też uradzili: Chodźmy, zacznijmy wyrabiać i wypalać cegłę. W ten sposób zaczęli używać cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. [4] »Następnie postanowili: Chodźmy, wybudujmy sobie miasto z wieżą, która sięgałaby nieba! Nadajmy sobie jakieś imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. [5] »PAN natomiast zstąpił, aby przyjrzeć się miastu oraz wieży, które budowali ludzie. [6] »I powiedział: Oto jeden lud, wszyscy posługują się tym samym językiem, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. [7] »Chodźmy, zstąpmy tam i pomieszajmy im język, tak aby jeden nie rozumiał mowy drugiego! [8] »W ten sposób PAN rozproszył ich stamtąd po całej ziemi i tak przestali budować miasto. [9] »Dlatego właśnie nazwano je Babel. PAN pomieszał tam język mieszkańcom ziemi i stamtąd rozproszył ich po całym jej obliczu. [10] »Oto dzieje rodów Sema: Gdy Sem liczył sobie sto lat, został ojcem Arpakszada. Było to dwa lata po potopie. [11] »Potem, gdy urodził się Arpakszad, Sem żył jeszcze pięćset lat i został ojcem dalszych synów i córek. [12] »Kiedy Arpakszad miał trzydzieści pięć lat, został ojcem Szelacha. [13] »Po urodzeniu się Szelacha Arpakszad żył jeszcze czterysta trzy lata i został ojcem dalszych synów i córek. [14] »Gdy Szelach z kolei dożył trzydziestu lat, został ojcem Hebera. [15] »Po urodzeniu się Hebera Szelach żył jeszcze czterysta trzy lata i został ojcem dalszych synów i córek. [16] »Heber zaś żył trzydzieści cztery lata i został ojcem Pelega. [17] »Po urodzeniu się Pelega Heber żył jeszcze czterysta trzydzieści lat i został ojcem dalszych synów i córek. [18] »Peleg przeżył trzydzieści lat i został ojcem Reu. [19] »Po urodzeniu się Reu Peleg żył jeszcze dwieście dziewięć lat i został ojcem dalszych synów i córek. [20] »Gdy Reu skończył trzydzieści dwa lata, został ojcem Seruga. [21] »Po tym, jak urodził się Serug, Reu żył jeszcze dwieście siedem lat i został ojcem dalszych synów i córek. [22] »Kiedy Serug dożył trzydziestu lat, został ojcem Nachora. [23] »Po urodzeniu się Nachora Serug żył jeszcze dwieście lat i został ojcem dalszych synów i córek. [24] »Nachor żył dwadzieścia dziewięć lat i został ojcem Teracha. [25] »Po urodzeniu się Teracha Nachor żył jeszcze sto dziewiętnaście lat i został ojcem dalszych synów i córek. [26] »Terach w końcu żył siedemdziesiąt lat i został ojcem Abrama, Nachora i Harana. [27] »Oto dzieje pokoleń Teracha: Terach został ojcem Abrama, Nachora i Harana, a Haran - ojcem Lota. [28] »Haran umarł za życia swojego ojca Teracha w swojej ojczyźnie - w Ur chaldejskim. [29] »Abram i Nachor wzięli sobie żony. Żona Abrama miała na imię Saraj, a żona Nachora - Milka. Była ona córką Harana, ojca Milki oraz ojca Jiski. [30] »Saraj była niepłodna, nie miała dzieci. [31] »Terach zaś wziął swojego syna Abrama, swojego wnuka Lota, syna Harana, swoją synową Saraj, żonę swojego syna Abrama, i wyszedł z nimi z Ur chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan. Wędrując tak, przybyli do Charanu - i tam zamieszkali. [32] »Terach dożył dwustu pięciu lat i umarł w Charanie. 
«  1 Księga Mojżeszowa 10 1 Księga Mojżeszowa 11 1 Księga Mojżeszowa 12  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).