«  1 Księga Kronik 14 1 Księga Kronik 15 1 Księga Kronik 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dawid pobudował też sobie domy w Mieście Dawida, przygotował miejsce dla skrzyni Bożej i rozpiął dla niej namiot. [2] »Potem powiedział: Nie wolno nosić skrzyni Bożej nikomu, jak tylko Lewitom, gdyż to ich raz na zawsze wybrał PAN do noszenia skrzyni PANA i do jej obsługiwania. [3] »Następnie Dawid zgromadził w Jerozolimie całego Izraela, aby wnieść skrzynię PANA do miejsca, które dla niej przygotował. [4] »W tym celu zebrał potomków Aarona i Lewitów, [5] »to jest: z potomków Kehata - ich księcia Uriela oraz jego braci - stu dwudziestu. [6] »Z potomków Merariego - ich księcia Asajasza oraz jego braci - dwustu dwudziestu. [7] »Z potomków Gerszoma - ich księcia Joela oraz jego braci - stu trzydziestu. [8] »Z potomków Elisafana - ich księcia Szemajasza oraz jego braci - dwustu. [9] »Z potomków Hebrona - ich księcia Eliela oraz jego braci - osiemdziesięciu. [10] »Z potomków Uzjela - ich księcia Aminadaba oraz jego braci - stu dwunastu. [11] »Potem Dawid przywołał kapłanów Sadoka i Abiatara oraz Lewitów: Uriela, Asajasza, Joela, Szemajasza, Eliela i Aminadaba [12] »i powiedział do nich: Wy jesteście naczelnikami rodów u Lewitów. Poświęćcie się, wy i wasi bracia, i wnieście skrzynię PANA, Boga Izraela, do miejsca, które dla niej przygotowałem. [13] »Za pierwszym razem nie było was przy tym, jak PAN, nasz Bóg, rozgniewał się na nas za to, że nie zadbaliśmy o Jego wytyczne tak, jak należy. [14] »Kapłani i Lewici poświęcili się więc, aby przenieść skrzynię PANA, Boga Izraela. [15] »W związku z tym - tak jak przykazał Mojżesz i według Słowa PANA - potomkowie Lewitów włożyli sobie skrzynię Bożą na drążkach na ramiona. [16] »Dawid zaś powiedział książętom Lewitów, aby ustawili swoich braci, śpiewaków, i aby ci radośnie śpiewali przy wtórze instrumentów muzycznych, lutni, cytr i cymbałów. [17] »Lewici ustawili więc Hemana, syna Joela, a z jego braci Asafa, syna Berechiasza. Z potomków Merariego wyznaczyli Etana, syna Kuszajasza. [18] »Wraz z nimi ustawili ich braci z drugiego zespołu: Zachariasza, Jaazjela, Szemiramota, Jechiela, Uniego, Eliaba, Benajasza, Maasejasza, Matitiasza, Elipeleha, Miknejasza, Obed-Edoma i Jejela, odźwiernych. [19] »A śpiewacy: Heman, Asaf i Etan wznieśli śpiew przy wtórze brązowych cymbałów. [20] »Zachariasz zaś, Azjel, Szemiramot, Jechiel, Uni, Eliab, Maasejasz i Benajasz grali na lutniach na wysokie tony. [21] »Matitiasz z kolei, Elipeleh, Miknejasz, Obed-Edom, Jejel i Azazjasz przewodzili na cytrach o oktawę niżej. [22] »Kenaniasz, książę Lewitów, kierował całym śpiewem, ponieważ miał ku temu zdolności. [23] »Berechiasz i Elkana byli przy skrzyni jako odźwierni. [24] »A kapłani: Szebaniasz, Joszafat, Netanel, Amasaj, Zachariasz, Benajasz i Eliezer grali na trąbach przed skrzynią Bożą, Obed-Edom zaś oraz Jechiasz byli odźwiernymi przy skrzyni. [25] »Dawid i starsi Izraela oraz dowódcy tysięcy szli, aby z radością przenieść skrzynię Przymierza z PANEM z domu Obed-Edoma. [26] »A ponieważ Bóg dopomógł Lewitom, którzy nieśli skrzynię Przymierza z PANEM, złożono na ofiarę rzeźną siedem cielców i siedem baranów. [27] »Dawid szedł odziany w płaszcz z bisioru, podobnie jak wszyscy Lewici, którzy nieśli skrzynię, i śpiewacy - w tym Kenaniasz, kierujący śpiewem. Dawid miał ponadto na sobie lniany efod. [28] »W ten sposób cały Izrael przeniósł skrzynię Przymierza z PANEM. Działo się to przy radosnych okrzykach, przy dźwiękach rogu, trąb i cymbałów, przy głośnej grze na lutniach i cytrach. [29] »A gdy skrzynię Przymierza z PANEM wnoszono do Miasta Dawida, Michal, córka Saula, wyjrzała w dół przez okno, zobaczyła króla Dawida radosnego i tańczącego - i wzgardziła nim w swoim sercu. 
«  1 Księga Kronik 14 1 Księga Kronik 15 1 Księga Kronik 16  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).