«  1 Księga Kronik 18 1 Księga Kronik 19 1 Księga Kronik 20  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem umarł Nachasz, król Ammonitów, a panowanie po nim objął jego syn. [2] »Wówczas Dawid postanowił: Okażę przyjaźń Chanunowi, synowi Nachasza, ponieważ jego ojciec okazał przyjaźń mnie. W związku z tym Dawid wyprawił posłów do Chanuna, aby wyrazić mu współczucie z powodu śmierci ojca. Z takim zamiarem posłowie Dawida przybyli do Ammonu. [3] »Jednak książęta ammoniccy powiedzieli do Chanuna: Czy jesteś pewny, że to dla okazania szacunku twojemu ojcu Dawid wysłał do ciebie tych ludzi z wyrazami współczucia? Czy Dawid nie przysłał do ciebie swoich posłów raczej po to, aby zbadać miasto i [potem] zburzyć je, a także po to, aby przeprowadzić wywiad w naszym kraju? [4] »I Chanun pojmał posłów Dawida, ogolił ich, obciął im szaty tak, że sięgały pośladków - i odprawił ich. [5] »Posłowie odeszli zatem, a Dawidowi doniesiono o tym zdarzeniu. Wtedy król wysłał ludzi posłom na spotkanie, ponieważ zostali oni poważnie zhańbieni. Zatrzymajcie się w Jerychu - doradził im król. - Niech tam odrosną wam brody, a potem wrócicie. [6] »Tymczasem, gdy Ammonici spostrzegli, że narazili się Dawidowi, Chanun wraz z nimi wszystkimi wysłał tysiąc talentów srebra, aby wynająć sobie rydwany i jazdę z Aram-Naharaim, z Aram-Maaka i z Soby. [7] »Wynajęli sobie zatem trzydzieści dwa tysiące rydwanów i króla Maaki wraz z jego wojskiem. Ci zatem przybyli i rozłożyli się obozem pod Medebą. Zebrali się też Ammonici ze swoich miast i również przybyli na wojnę. [8] »Na wieść o tym Dawid wysłał przeciw nim Joaba z całą armią dzielnych wojowników. [9] »Ammonici wyszli natomiast i ustawili się do bitwy u wejścia do miasta, królowie zaś, którzy przybyli im na pomoc, stanęli oddzielnie - w polu. [10] »Kiedy Joab spostrzegł, że grozi mu bitwa z przodu oraz z tyłu, wybrał część doborowych wojowników Izraela i wystawił ich przeciw Aramejczykom. [11] »Resztę wojska oddał pod dowództwo swojego brata Abiszaja i wystawił ich przeciw Ammonitom. [12] »Jeśli Aramejczycy zdobędą przewagę nade mną - pouczył - pośpieszysz mi na ratunek, a jeśli Ammonici zdobędą przewagę nad tobą, ja pośpieszę tobie na ratunek. [13] »Bądź mężny i walczmy dzielnie za nasz lud i za miasta naszego Boga, a PAN niech czyni, co uzna za słuszne. [14] »Potem Joab wraz ze swoim wojskiem wyruszył do bitwy z Aramejczykami i zmusił ich do ucieczki. [15] »A kiedy Ammonici zobaczyli, że Aramejczycy uciekli, oni też rzucili się do ucieczki przed Abiszajem i schronili się w mieście. Wówczas Joab zarządził powrót do Jerozolimy. [16] »Kiedy Aramejczycy zobaczyli, że zostali pobici przez Izraela, wyprawili posłów i sprowadzili Aramejczyków zza Rzeki, z Szofakiem, księciem armii Hadadezera, na czele. [17] »Gdy doniesiono o tym Dawidowi, zebrał całego Izraela, przeprawił się przez Jordan, przybył do nich i ustawił swe wojska w szyku bojowym. A kiedy Dawid stanął do bitwy, Aramejczycy podjęli z nim walkę. [18] »Izrael jednak zadał im klęskę. Aramejczycy musieli ratować się ucieczką, a Dawid pobił siedem tysięcy ich rydwanów, czterdzieści tysięcy pieszych, a Szofaka, dowódcę armii, zabił. [19] »Gdy słudzy Hadadezera zobaczyli, że zostali pobici przez Izraela, zawarli z Dawidem pokój i przyjęli warunki służby. Więcej też nie chcieli wyruszać na ratunek Ammonitom. 
«  1 Księga Kronik 18 1 Księga Kronik 19 1 Księga Kronik 20  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).