«  2 Księga Kronik 16 2 Księga Kronik 17 2 Księga Kronik 18  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Władzę królewską po nim objął jego syn Jehoszafat. Umocnił on swoją władzę nad Izraelem. [2] »Rozmieścił wojsko we wszystkich warowniach Judy, a na jej obszarze oraz w miastach Efraima, zdobytych przez jego ojca Asę, porozstawiał załogi. [3] »PAN zaś był z Jehoszafatem. Król bowiem kroczył drogami swojego ojca Dawida z początków jego panowania. Nie służył Baalom, [4] »lecz szukał woli Boga swojego ojca i postępował według Jego przykazań, inaczej niż to było w przypadku Izraela. [5] »Stąd PAN umocnił władzę Jehoszafata. Cała Juda składała mu daninę, cieszył się zatem bogactwem i rosło jego znaczenie. [6] »A ponieważ całym sercem trzymał się dróg PANA, to również usunął z Judy świątynki i aszery. [7] »W trzecim roku swojego panowania rozesłał swoich książąt: Ben-Chaila, Obadiasza, Zachariasza, Netanaela i Michajasza, aby nauczali lud po miastach Judy. [8] »Wraz z nimi posłał Lewitów: Szemajasza, Netaniasza, Zebadiasza, Asaela, Szemiramota, Jehonatana, Adoniasza, Tobiasza i Tob-Adoniasza, a z nimi kapłanów Eliszamę i Jehorama, [9] »i ci nauczali lud w Judzie. Mieli z sobą zwój Prawa PANA, obchodzili wszystkie miasta Judy i nauczali ludzi. [10] »Wtedy strach przed PANEM padł na wszystkie królestwa ziem sąsiadujących z Judą, tak że nie wszczynały one wojen z Jehoszafatem. [11] »Niektórzy zaś z Filistynów składali Jehoszafatowi daninę oraz haracz w srebrze. Arabowie także przyprowadzili mu siedem tysięcy siedemset baranów oraz siedem tysięcy siedemset kozłów. [12] »Jehoszafat zatem coraz bardziej potężniał. Pobudował on w Judzie warownie i miasta na spichlerze. [13] »W miastach Judy mógł poszczycić się wielkim dorobkiem, a w Jerozolimie miał przy sobie wybitnych dowódców. [14] »Oto ich spis według rodów. Jeśli chodzi o Judę, dowódcami tysięcy byli: Adna, dowodzący trzystoma tysiącami dzielnych wojowników, [15] »przy nim Jehochanan, dowodzący dwustu osiemdziesięcioma tysiącami, [16] »i przy nim Amazjasz, syn Zikriego, ochotnik w służbie PANA, dowodzący dwustoma tysiącami dzielnych wojowników. [17] »Jeśli chodzi o Beniamina, dowódcami byli: Eliada, dzielny wojownik, dowodzący dwustoma tysiącami zbrojnych w łuki i puklerze, [18] »i przy nim Jehozabad, dowodzący stu osiemdziesięcioma tysiącami ludzi gotowych do walki. [19] »Wszyscy oni pozostawali na służbie u króla - poza tymi, których król poumieszczał w warowniach całej Judy. 
«  2 Księga Kronik 16 2 Księga Kronik 17 2 Księga Kronik 18  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).