«  Księga Estery 9 Księga Estery 10 Księga Hioba 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem król Achaszwerosz nałożył podatek na kraj i na wyspy morskie. [2] »A wszystkie dzieła, których dokonał dzięki swej ogromnej potędze, oraz szczegóły wielkości Mordochaja, wynikającej z wyróżnienia go przez króla, zostały opisane w zwoju Dziejów królów Medii i Persji. [3] »Żyd Mordochaj był bowiem drugą co do ważności osobą po królu Achaszweroszu. W ocenie Żydów był on człowiekiem wielkim, lubianym przez wielu swoich rodaków, troszczącym się o dobro swojego ludu i zabiegającym o pokój dla całego swojego plemienia. 
«  Księga Estery 9 Księga Estery 10 Księga Hioba 1  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).