Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Psalmów » Rozdział 106
«  Księga Psalmów 105 Księga Psalmów 106 Księga Psalmów 107  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Alleluja. Wysławiajcie PANA, ponieważ jest dobry, Tak, Jego łaska trwa na wieki! [2] »Kto jest w stanie wysłowić potężne dzieła PANA I rozgłosić całą Jego chwałę? [3] »Szczęśliwi ci, którzy strzegą prawa I zawsze postępują sprawiedliwie. [4] »Wspomnij o mnie, PANIE, przez życzliwość dla swego ludu, Przybądź do mnie ze swoim zbawieniem, [5] »Abym oglądał powodzenie Twoich wybranych, Radował się radością Twojego narodu I miał udział w chlubie Twojego dziedzictwa! [6] »Zgrzeszyliśmy - my i nasi ojcowie, Zawiniliśmy, postąpiliśmy bezbożnie. [7] »Nasi ojcowie w Egipcie nie zwracali uwagi na Twoje cuda, Nie pamiętali o Twojej wielkiej łasce, Buntowali się też nad morzem - Morzem Czerwonym. [8] »A jednak wybawił ich ze względu na swe imię, Po to, aby okazać swą potęgę. [9] »Wydał rozkaz Morzu Czerwonemu - i wyschło! Przeprowadził ich przez głębiny niczym przez pustynię. [10] »Wybawił ich też z ręki tych, którzy ich nienawidzili, I wykupił ich z ręki wroga. [11] »Ich ciemięzców przykryła woda - Nie pozostał ani jeden! [12] »Wtedy uwierzyli Jego Słowu I śpiewali na Jego chwałę. [13] »Szybko jednak zapomnieli o Jego czynach, Nie czekali na Jego radę. [14] »Zapałali żądzą na pustyni I wystawili tam Boga na próbę. [15] »Wówczas dał im to, czego pożądali, Posłał jednak również słabość na ich dusze. [16] »Zazdrościli także Mojżeszowi w obozie Oraz Aaronowi, którego PAN poświęcił, [17] »Ale rozwarła się ziemia i pochłonęła Datana, Zamknęła się nad całą zgrają Abirama! [18] »Zapłonął ogień przeciwko buntownikom I płomienie strawiły bezbożnych. [19] »Zrobili sobie również cielca na Horebie I kłaniali się lanemu posągowi. [20] »Zamienili swoją Chwałę Na posąg cielca jedzącego trawę! [21] »Zapomnieli o Bogu, swym Wybawcy, Który dokonał wielkich dzieł w Egipcie, [22] »Cudów w ziemi Chama I budzących grozę czynów nad Morzem Czerwonym. [23] »Dlatego postanowił ich wygubić - i tak by się stało, Gdyby nie Mojżesz, Jego wybrany, Który stanął przed Nim w wyłomie, By ułagodzić Jego gniew, powstrzymać wolę zniszczenia. [24] »Pogardzili również upragnioną ziemią - Nie uwierzyli Jego Słowu. [25] »Szemrali w swoich namiotach, Nie słuchali głosu PANA. [26] »Wtedy podniósł na nich swoją rękę, By doprowadzić do ich upadku na pustyni, [27] »Rozrzucić ich potomstwo wśród obcych narodów I rozproszyć ich po przeróżnych ziemiach. [28] »Przyłączyli się też do Baala z Peor I jedli ofiary, które składano zmarłym. [29] »Rozgniewali Go swoimi postępkami I dlatego spadła na nich plaga. [30] »Wówczas powstał Pinechas i dokonał sądu, I plaga została powstrzymana, [31] »A jemu poczytano to za sprawiedliwość - Z pokolenia w pokolenie, na wieki. [32] »Następnie rozgniewali Go u wód Meriba Tak, że Mojżesz ucierpiał z ich powodu: [33] »Właśnie przez nich był tak rozgoryczony, Że padły z jego ust nieprzemyślane słowa. [34] »Nie wytępili ludów - A to nakazał im PAN -  [35] »Lecz spowinowacali się z narodami I uczyli się postępować jak one. [36] »Zaczęli służyć ich bóstwom, A te stały się dla nich pułapką: [37] »Składali w ofierze demonom Swych synów i swoje córki. [38] »Przelewali niewinną krew, Krew swoich synów i córek, W ofierze bóstwom Kanaanu! W ten właśnie sposób ziemia została skalana krwią. [39] »Splamili się przez swe dzieła, Scudzołożyli czynami. [40] »Dlatego płomienny gniew PANA spadł na Jego lud, Jego dziedzictwo zaczęło budzić w Nim odrazę. [41] »Wydał ich więc na pastwę narodów; Zapanowali nad nimi ci, którzy ich mieli w nienawiści. [42] »Gnębili ich wrogowie, Upokarzali pod swoimi rządami. [43] »Wybawiał ich wiele razy, Lecz oni buntowali się w swoich planach I pogrążali w swych winach. [44] »On jednak wejrzał na ich niedolę I wysłuchał ich wołania o pomoc. [45] »Wspomniał o nich przez wzgląd na swe przymierze I zlitował się w swej wielkiej łasce. [46] »Wzbudził miłosierdzie dla nich U wszystkich, którzy ich zniewolili. [47] »Wybaw nas, PANIE, nasz Boże, I zgromadź nas spośród narodów, Abyśmy mogli dziękować Twemu świętemu imieniu I szczycić się tym, że wielbimy Ciebie! [48] »Błogosławiony niech będzie PAN, Bóg Izraela, Od wieków aż na wieki! A cały lud niech powie: Alleluja! Niech tak się stanie! 
«  Księga Psalmów 105 Księga Psalmów 106 Księga Psalmów 107  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).