«  Księga Psalmów 56 Księga Psalmów 57 Księga Psalmów 58  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(57:1) Dla prowadzącego chór. Na melodię: Nie niszcz. Dawidowy. Do złotej myśli. Dawid schronił się wówczas przed Saulem w jaskini. (57:2) Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, Bo moja dusza w Tobie szuka schronienia. W cień Twoich skrzydeł uciekam, Dopóki trwa zagrożenie! [2] »(57:3) Wołam do Boga Najwyższego - Do Boga, stróża moich spraw! [3] »(57:4) On ześle mi pomoc i ratunek z nieba, Podepcze moich gnębicieli. Sela. Bóg okaże mi łaskę i objawi swą wierność. [4] »(57:5) Moja dusza mieszka pośród lwów, Gotowych na pożarcie ludzi, Ich zęby niczym włócznie i strzały, Ich języki niczym ostry miecz. [5] »(57:6) Wznieś się ponad niebo, o Boże, Niech całą ziemię okryje Twoja chwała! [6] »(57:7) Zastawili sieć na moje stopy, Zasiali niepokój, wykopali dół - Sami jednak dosięgli jego dna. Sela[7] »(57:8) Gotowe jest moje serce, o Boże, Gotowe jest moje serce, Będę Ci śpiewał i grał. [8] »(57:9) Obudź się, całe me wnętrze! Obudź się, harfo i cytro, A ja obudzę jutrzenkę. [9] »(57:10) Będę Cię wysławiał wśród ludów, o Panie, Będę dla Ciebie grał wśród narodów, [10] »(57:11) Bo wielkość Twojej łaski sięga niebios, A Twej wierności - obłoków. [11] »(57:12) Wznieś się nad niebiosa, o Boże, Niech całą ziemię okryje Twoja chwała! 
«  Księga Psalmów 56 Księga Psalmów 57 Księga Psalmów 58  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).