«  Księga Izajasza 18 Księga Izajasza 19 Księga Izajasza 20  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wyrok na Egipt. Oto PAN sunie na szybkim obłoku i przybywa do Egiptu! Drżą przed Nim bożki egipskie i w Egipcjanach truchleje serce. [2] »Oto doprowadzę w Egipcie do wojny domowej, walczyć będzie brat z bratem i bliźni z bliźnim, miasto z miastem i królestwo z królestwem. [3] »Egipcjanie upadną na duchu, zniweczę ich plany. Wówczas będą szukać rady u swoich bóstw i zaklinaczy, u duchów zmarłych i u wróżbitów. [4] »Zamknę Egipt w ręku srogiego pana, król potężny zapanuje nad nim - oświadcza PAN Zastępów. [5] »Wyschną wtedy wody w morzu, Nil zaś stanie się pustym korytem. [6] »Sprawię, że będą cuchnąć kanały, stracą wodę, wyschną rzeki Egiptu, zgnije trzcina i sitowie. [7] »Szuwary na brzegach rzeki i wszystkie zasiewy nad Nilem uschną i wiatr je rozwieje - nie będzie po nich śladu. [8] »Będą też narzekać i skarżyć się rybacy; osłabną wszyscy, którzy w Nilu zarzucają haczyk i rozciągają sieć nad powierzchnią wody. [9] »Wstyd spadnie na pracujących przy lnie czesanym i na tkaczy białego płótna. [10] »Jego możni będą przygnębieni, a najemnicy zasmuceni na duszy. [11] »Jakże niemądrzy są książęta Soanu! Mądrzy doradcy faraona radzą niedorzecznie! Jak możecie mówić do faraona: Jesteśmy synami mędrców, spadkobiercami uczonych, którzy służyli dawnym królom? [12] »Gdzie zatem są twoi mędrcy? Niech powiedzą ci i objawią, jakie postanowienie powziął PAN Zastępów o Egipcie. [13] »Stracili rozum książęta Soanu, książęta Memfis ulegli zwiedzeniu, naczelnicy rodów sprowadzają Egipt na manowce! [14] »To PAN wlał w ich wnętrze ducha błędu, więc zwiedli Egipt w każdym jego dziele, stał się on jak pijany, który tarza się w swych wymiocinach. [15] »Nie dokona już Egipt niczego, co wymaga współpracy głowy i ogona, palmy i sitowia. [16] »W tym dniu Egipt będzie podobny do kobiet: zadrży przed ręką PANA Zastępów, którą będzie On nad nim wymachiwał. [17] »Wówczas ziemia judzka stanie się dla Egiptu postrachem: każdy, któremu o niej przypomną, zadrży na myśl o planie PANA Zastępów, który powziął On przeciw niemu. [18] »W tym dniu pięć miast w ziemi egipskiej będzie mówić językiem kananejskim i przysięgać na PANA Zastępów, a jedno z nich nazwą Miastem Zniszczenia. [19] »W tym dniu w ziemi egipskiej stanie ołtarz dla PANA i słup pamiątkowy dla PANA przy jego granicy. [20] »Będzie on znakiem i świadkiem PANA Zastępów w ziemi egipskiej. I gdy będą wołać do PANA z powodu swych gnębicieli, pośle im wybawiciela - ujmie się za nimi i wyratuje ich. [21] »I objawi się PAN Egiptowi, poznają Go Egipcjanie w tym dniu, będą przynosić ofiary krwawe i z pokarmów, składać PANU śluby i wypełniać je. [22] »A PAN będzie uderzał Egipt, uderzał i leczył. Wówczas zawrócą do PANA, a On da im się przebłagać - i uleczy ich. [23] »W tym dniu między Egiptem a Asyrią przebiegać będzie trakt. Asyryjczycy przybędą nim do Egiptu, a Egipcjanie do Asyrii, i będą służyli - Egipt z Asyrią. [24] »W tym dniu będzie Izrael jako trzeci - wraz z Egiptem i Asyrią - błogosławieństwem na ziemi, [25] »którą pobłogosławi PAN Zastępów, mówiąc: Niech będzie błogosławiony mój lud Egipt i dzieło moich rąk Asyria, i moje dziedzictwo Izrael! 
«  Księga Izajasza 18 Księga Izajasza 19 Księga Izajasza 20  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).