Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Jeremiasza » Rozdział 12
«  Księga Jeremiasza 11 Księga Jeremiasza 12 Księga Jeremiasza 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Sprawiedliwy jesteś, PANIE, przedstawiam Ci więc moją sprawę. Tak, chciałbym pomówić z Tobą o sprawiedliwości: Dlaczego bezbożnym dobrze się powodzi? Dlaczego łatwo żyć postępującym wiarołomnie? [2] »Zasadziłeś ich i zapuszczają korzenie, rosną i wydają owoc. Bliski jesteś ich ust i daleki od ich sumień. [3] »Ale Ty, PANIE, znasz i widzisz mnie, przekonałeś się, że sercem wciąż jestem przy Tobie. Porwij ich jak owce na rzeź! Odłącz ich na dzień uboju! [4] »Jak długo usychać będzie ziemia i więdnąć zieleń na polach? Przez niegodziwość jej mieszkańców ubywa zwierząt i ptactwa, mówią bowiem: PAN nie wie, co robimy w ukryciu. [5] »Tak, jeśli biegłeś z pieszymi i to cię zmęczyło, to jak zmierzysz się z rumakami? Jeśli potykasz się w kraju spokojnym, to co zrobisz w zaroślach Jordanu? [6] »Bo nawet twoi bracia i dom twojego ojca - oni również cię zdradzają. Oni także głośno wołają za tobą. Nie wierz im, choć rozmawiają z tobą przyjaźnie. [7] »Co do Mnie, opuściłem mój dom, porzuciłem moje dziedzictwo, zostawiłem to, co najdroższe mej duszy, wydałem to w ręce mych wrogów. [8] »Moje dziedzictwo stało się dla Mnie jak lew w leśnej gęstwinie, podniosło na Mnie swój głos, dlatego się od niego odciąłem. [9] »Czy moje dziedzictwo nie stało się dla Mnie pstrym ptakiem drapieżnym i czy ptaki drapieżne nad nim nie krążą? Dalej, zbierzcie się, wszystkie zwierzęta polne, zejdźcie się na żer! [10] »Liczni pasterze zniszczyli moją winnicę, podeptali mój dział, zamienili me rozkoszne dziedzictwo w opustoszałe pustkowie. [11] »Tak, On je obrócił w pustkowie, uschło ono przede mną. Spustoszona jest cała ta ziemia, lecz nikt nie wziął tego do serca. [12] »Na wszystkie nagie wzniesienia pustyni ściągnęli pustoszyciele, ponieważ miecz PANA pożera od jednego krańca tej ziemi po drugi - i nic, co żyje, nie ma spokoju. [13] »Zasiali pszenicę, a zbierają ciernie. Wysilali się, ale nic nie zyskali. Wstydzić się będą swych plonów z powodu żaru gniewu PANA. [14] »Tak mówi PAN o wszystkich moich złych sąsiadach sięgających po dziedzictwo, które przekazałem w posiadanie mojemu ludowi Izraelowi: Oto wyrwę ich z ich ziemi, ale dom judzki wyrwę spośród nich. [15] »A gdy ich wyrwę, zawrócę i zlituję się nad nimi, i sprowadzę ich z powrotem, każdego do jego dziedzictwa i każdego do jego ziemi. [16] »A kiedy już sobie przyswoją sposób życia mojego ludu, tak że będą przysięgać na moje imię: Jak żyje PAN! - podobnie jak wcześniej nauczyli mój lud przysięgać na Baala - wtedy odbuduję ich pośród mojego ludu. [17] »Lecz jeśli któryś naród tego nie posłucha, wtedy wyrwę go całkowicie i doszczętnie wygubię - oświadcza PAN. 
«  Księga Jeremiasza 11 Księga Jeremiasza 12 Księga Jeremiasza 13  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).