Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Ezechiela » Rozdział 24
«  Księga Ezechiela 23 Księga Ezechiela 24 Księga Ezechiela 25  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W dziewiątym roku, w dziesiątym miesiącu, w dziesiątym dniu tego miesiąca, PAN skierował do mnie Słowo tej treści: [2] »Synu człowieczy! Zapisz sobie dokładną datę tego dnia. Właśnie w tym dniu król Babilonu rozłożył się obozem przeciw Jerozolimie. [3] »Ułóż przypowieść o tym domu buntu. Powiedz do nich: Tak mówi Wszechmocny PAN: Ustaw, ustaw kocioł! Nalej do niego wody! [4] »Wrzuć kawałki mięsa, tylko te najlepsze - udziec i łopatkę - napełnij go najlepszymi kośćmi! [5] »Wybierz mięso z najlepszych owiec, pod kotłem ułóż polana, dobrze wszystko ugotuj, również kości! [6] »Dlatego że tak mówi Wszechmocny PAN: Biada miastu przelewu krwi, kotłowi, w którym jest czerń, i czerń z niego nie schodzi! Wyciągaj z niego kawałek po kawałku, niech o to nie pada los. [7] »Gdyż jest w nim jego krew, wytoczona na nagiej skale. Nie wylano jej na ziemię ani nie przysypano prochem. [8] »By wywołać wzburzenie i wzbudzić chęć zemsty, zostawiłem tę krew na nagiej skale, aby nie mogła zostać przykryta. [9] »Dlatego tak mówi Wszechmocny PAN: Biada miastu przelewu krwi! Ja też powiększę stos! [10] »Zbierz wiele drew! Roznieć ogień! Ugotuj mięso! Wylej polewkę! Niech się kości przypalą! [11] »Potem postaw go na węglach, pusty, niech rozgrzeje się brąz i rozpali, niech wytopi się jego nieczystość i zejdzie jego czerń! [12] »Próżny trud z tą czernią! Nie zeszła z niego. Mocna to czerń! Do ognia z tą czernią! [13] »Twoja niegodziwość jest twoją hańbą, dlatego chciałem cię oczyścić, lecz nie oczyściłaś się, Jerozolimo, i już się nie oczyścisz, aż wyleję na ciebie mój gniew. [14] »Ja, PAN, tak postanowiłem. Nadchodzi! Za moją sprawą! Niczego nie zaniedbam, nie okażę litości ani żalu! Osądzę cię stosownie do twego postępowania i według twoich czynów - oświadcza Wszechmocny PAN. [15] »PAN skierował do mnie Słowo tej treści: [16] »Synu człowieczy! Oto Ja, przez nagłą śmierć, zabiorę ci rozkosz twoich oczu. Ale nie płacz i nie rozpaczaj, nie uroń ani łzy. [17] »Wzdychaj cicho, lecz nie urządzaj żałoby po zmarłej. Zawiąż zawój na głowie, włóż na nogi sandały, nie zasłaniaj ust i nie jedz chleba żałoby. [18] »Przemawiałem do ludu z rana, a wieczorem zmarła mi żona. Następnego poranka uczyniłem, jak mi nakazano. [19] »Wtedy lud mnie zapytał: Co chcesz nam powiedzieć przez swe zachowanie? [20] »Wówczas odpowiedziałem: PAN skierował do mnie Słowo tej treści: [21] »Powiedz domowi Izraela: Tak mówi Wszechmocny PAN: Oto Ja zbezczeszczę moją świątynię, chlubę waszej potęgi, rozkosz waszych oczu i utęsknienie waszych dusz. A wasi synowie i córki - ci, których tam pozostawiliście, padną od miecza. [22] »Wtedy uczynicie to, co Ja uczyniłem: nie będziecie zasłaniali swych ust i nie będziecie jedli chleba żałoby. [23] »Wasze zawoje pozostaną na głowach, a wasze sandały na nogach, nie będziecie rozpaczali ani płakali, lecz trawić was będą wasze winy i wzdychać będziecie w gronie swoich najbliższych. [24] »A Ezechiel będzie dla was znakiem. Gdy to wszystko nastąpi, postąpicie dokładnie jak on. Tak przekonacie się, że Ja jestem Wszechmocny PAN. [25] »A co do ciebie, synu człowieczy, to w dniu, gdy zabiorę im ich miasto warowne, ich radość, ich chlubę, rozkosz ich oczu i pociechę ich dusz, ich synów i ich córki, [26] »w tym dniu przyjdzie do ciebie uchodźca, donosząc ci o tym. [27] »W tym też dniu, w obecności uchodźcy, otwarte ci zostaną usta i przemówisz, przestaniesz być niemy. Będziesz więc dla nich znakiem - i przekonają się, że Ja jestem PAN. 
«  Księga Ezechiela 23 Księga Ezechiela 24 Księga Ezechiela 25  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).