Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Ezechiela » Rozdział 29
«  Księga Ezechiela 28 Księga Ezechiela 29 Księga Ezechiela 30  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W dziesiątym roku, w dziesiątym miesiącu, dwunastego dnia tego miesiąca PAN skierował do mnie Słowo tej treści: [2] »Synu człowieczy! Skieruj swoje oblicze przeciw faraonowi, królowi Egiptu, i prorokuj przeciwko niemu oraz przeciw całemu Egiptowi. [3] »Przemów do nich i powiedz: Tak mówi Wszechmocny PAN: Posłuchaj, faraonie, królu Egiptu, ty, wielki krokodylu wylegujący się nad Nilem: Ja jestem przeciw tobie! Twierdzisz, że Nil jest twój i że go stworzyłeś dla siebie! [4] »Otóż włożę haki w twe szczęki, a ryby twego Nilu przylepię ci do łusek. Wyciągnę cię z twego Nilu, a ryby Nilu wraz z tobą, przywarte do twych łusek. [5] »Porzucę cię na pustyni, a ryby twego Nilu z tobą! Padniesz na gołej ziemi, nie podniosą cię, nie pogrzebią - dzikim zwierzętom i ptakom wydam cię na żer! [6] »I poznają wszyscy mieszkańcy Egiptu, że Ja jestem PAN. Ponieważ byli jak laska trzcinowa dla domu Izraela: [7] »gdy uchwycili cię w dłoń, pękłeś i zraniłeś im całe ramię, a gdy się na tobie oparli, złamałeś się i uszkodziłeś im biodra. [8] »Dlatego tak mówi Wszechmocny PAN: Otóż Ja sprowadzę na ciebie miecz! Wybiję u ciebie ludzi i bydło. [9] »Ziemia egipska stanie się pustkowiem, ruiną! Wtedy wszyscy się przekonają, że Ja jestem PAN. Ponieważ powiedziałeś: Nil jest mój, to mój twór -  [10] »to posłuchaj: Ja jestem przeciw tobie i przeciw twojemu Nilowi. Zamienię Egipt w ruinę, w suchy grunt, pustkowie, od Migdol do Syene i do granic z Etiopią. [11] »Nie przejdzie przez tę ziemię noga człowieka ani zwierzęcia i będzie niezamieszkana przez czterdzieści lat! [12] »Zamienię Egipt w pustynię wśród innych spustoszonych krajów, a jego miasta popadną w ruinę wśród upadłych miast, na okres czterdziestu lat. I rozproszę Egipcjan wśród narodów, i rozrzucę ich po różnych krajach. [13] »Dalej tak mówi Wszechmocny PAN: Po upływie czterdziestu lat znów zbiorę Egipcjan spośród ludów, wśród których byli rozproszeni. [14] »Odmienię ich los. Sprowadzę ich z powrotem do ziemi Patros, do ziemi ich pochodzenia, lecz ich królestwo nie odzyska już dawnego znaczenia. [15] »Będzie ono pomniejszym królestwem i nie będzie już puszyć się pośród narodów. Umniejszę wpływy Egiptu. Nie będzie już rządził narodami. [16] »Nie będzie też dla domu Izraela nadzieją ani przypomnieniem o winie, gdy będzie się do niego zwracał. To ich przekona, że Ja jestem Wszechmocny PAN. [17] »W dwudziestym siódmym roku, w pierwszym miesiącu, pierwszego dnia tego miesiąca, PAN skierował do mnie Słowo tej treści: [18] »Synu człowieczy! Nebukadnesar, król Babilonu, utrudził swoje wojska walką przeciw Tyrowi. Głowy pogolone, ręce pozdzierane, a z Tyru zabrakło zapłaty, dla niego i jego wojska, za wielki wysiłek walki. [19] »Dlatego tak mówi Wszechmocny PAN: Oto Ja daję Nebukadnesarowi, królowi Babilonu, ziemię egipską. On wywiezie jej bogactwo, on weźmie z niej łup i on zdobędzie jej dobra. Będzie to zapłatą dla jego wojska. [20] »Jego zapłatą za podjęty trud będzie ziemia egipska. Dam mu ją, ponieważ dla Mnie pracował - oświadcza Wszechmocny PAN. [21] »W tym czasie również sprawię, że dom Izraela odzyska swą siłę, a ty znów będziesz mógł przemawiać wśród nich - i przekonają się, że Ja jestem PAN. 
«  Księga Ezechiela 28 Księga Ezechiela 29 Księga Ezechiela 30  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).