Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 15
«  3 Księga Mojżeszowa 14 3 Księga Mojżeszowa 15 3 Księga Mojżeszowa 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN przemówił do Mojżesza i Aarona tymi słowy: [2] »Przekażcie synom Izraela i powiedzcie im tak: Jeśli mężczyzna ma wyciek ze swojego ciała, to jego wyciek jest nieczysty. [3] »Związana z wyciekiem nieczystość ma miejsce zarówno wtedy, gdy do wycieku dochodzi, jak i wtedy, gdy w ogóle go brak. Przez cały ten okres mężczyzna jest nieczysty i na tym ta jego nieczystość polega. [4] »Każde posłanie, na którym spocząłby taki mężczyzna, będzie nieczyste, i każdy sprzęt, na którym by usiadł, będzie nieczysty. [5] »Każdy, kto dotknie jego posłania, będzie musiał wyprać swe szaty, umyć się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. [6] »Kto usiądzie na sprzęcie, na którym siedział mężczyzna z wyciekiem, będzie musiał wyprać swe szaty, umyć się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. [7] »Kto dotknie ciała takiego mężczyzny, też będzie musiał wyprać swe szaty, umyć się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. [8] »Jeśli taki mężczyzna splunie na kogoś, kto jest czysty, to ten czysty człowiek będzie musiał wyprać swe szaty, umyć się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. [9] »Każde siodło, na którym usiądzie mężczyzna z wyciekiem, będzie nieczyste. [10] »Każdy, kto dotknie czegokolwiek, co było pod nim, będzie nieczysty aż do wieczora, a kto by rzecz taką nosił, będzie musiał wyprać swe szaty, umyć się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. [11] »Każdy, kogo dotknie mężczyzna z wyciekiem, a ten potem nie opłucze w wodzie swoich rąk, będzie musiał wyprać swe szaty, umyć się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. [12] »Naczynie z gliny, którego dotknie mężczyzna z wyciekiem, zostanie stłuczone, a każde naczynie drewniane zostanie spłukane wodą. [13] »Gdy mężczyzna z zaburzeniami wycieku uwolni się od swej dolegliwości, to odliczy sobie siedem dni od jej ustania, wypierze swoje szaty, umyje swe ciało w bieżącej wodzie - i potem będzie już czysty. [14] »Natomiast ósmego dnia weźmie sobie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie, stawi się przed PANEM u wejścia do namiotu spotkania i odda je kapłanowi. [15] »Kapłan przyrządzi jednego ptaka na ofiarę za grzech, a drugiego na ofiarę całopalną. W ten sposób, z powodu zaburzeń z wyciekiem, kapłan dokona za niego przebłagania przed PANEM. [16] »Jeśli mężczyźnie wypłynie nasienie, [jak] to się dzieje przy stosunku, to umyje w wodzie całe swoje ciało i będzie nieczysty aż do wieczora. [17] »Każdą szatę i każdą skórę, na które wówczas wypłynie nasienie, należy wyprać w wodzie i będą nieczyste aż do wieczora. [18] »Jeśli mężczyzna obcował z kobietą i w czasie stosunku miał wytrysk nasienia, to oboje umyją się w wodzie i będą nieczyści aż do wieczora. [19] »Jeśli kobieta będzie miała okres i będzie krwawić z narządów kobiecych, to jej nieczystość trwać będzie siedem dni i każdy, kto jej dotknie, będzie nieczysty aż do wieczora. [20] »Wszystko, na czym położy się w czasie swej nieczystości, będzie nieczyste. Nieczyste też będzie to, na czym usiądzie. [21] »Każdy, kto dotknie jej posłania, będzie musiał wyprać swe szaty, umyć się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. [22] »Każdy, kto dotknie jakiegokolwiek sprzętu, na którym ona usiądzie, będzie musiał wyprać swe szaty, umyć się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. [23] »I jeśli coś było na jej posłaniu lub na sprzęcie, na którym siedziała, to ten, kto tego dotknie, będzie nieczysty aż do wieczora. [24] »Jeśli jednak mężczyzna położy się z nią i jej nieczystość przejdzie na niego, to będzie on nieczysty przez siedem dni, będzie nieczyste każde posłanie, na którym się położy. [25] »Jeśli kobieta będzie miała upływ krwi przez wiele dni, poza okresem swej nieczystości comiesięcznej, albo jeśli będzie miała upływ krwi dłużej niż przez okres swej nieczystości comiesięcznej, to jej nieczystość trwać będzie przez wszystkie dni jej krwawienia. Będzie nieczysta tak, jak w okresie swej nieczystości comiesięcznej. [26] »Z każdym posłaniem, na którym położy się w czasie swego krwawienia, będzie tak, jak z posłaniem w czasie jej nieczystości comiesięcznej. Każdy sprzęt, na którym usiądzie, będzie nieczysty, jak nieczysty bywa w okresie jej nieczystości. [27] »Każdy, kto ich dotknie, będzie nieczysty, wypierze swoje szaty, umyje się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. [28] »A gdy skończy się jej upływ krwi, to odliczy sobie siedem dni od ostatniego krwawienia - i wtedy będzie czysta. [29] »Ósmego zaś dnia weźmie sobie dwie synogarlice lub dwa młode gołębie i przyniesie je do kapłana do wejścia do namiotu spotkania. [30] »Wtedy kapłan złoży jednego ptaka na ofiarę za grzech, a drugiego na ofiarę całopalną. W ten sposób, z powodu upływu krwi czyniącego ją nieczystą, kapłan dokona za nią przebłagania przed PANEM. [31] »Tak chrońcie synów Izraela od ich nieczystości, aby w swej nieczystości nie pomarli przez zanieczyszczanie mojego przybytku, który jest pośród nich. [32] »Takie jest prawo dotyczące tego, który ma wyciek, i tego, z którego wypływa nasienie jak przy stosunku i czyni go przez to nieczystym; [33] »a także kobiety w jej comiesięcznej słabości oraz osoby z wyciekiem, mężczyzny lub kobiety, jak również mężczyzny, który obcuje z nieczystą. 
«  3 Księga Mojżeszowa 14 3 Księga Mojżeszowa 15 3 Księga Mojżeszowa 16  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).