Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Sofoniasza » Rozdział 1
«  Księga Habakuka 3 Księga Sofoniasza 1 Księga Sofoniasza 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Słowo, które PAN skierował do Sofoniasza, syna Kusziego, syna Gedaliasza, syna Amariasza, syna Hiskiasza, w czasach Jozjasza, syna Amona, króla Judy. [2] »Zmiotę z powierzchni ziemi wszystko, i na pewno - oświadcza PAN. [3] »Zmiotę ludzi i bydło, zmiotę spod nieba ptactwo, wymiotę ryby morskie, ruiny i bezbożnych - wytępię z tej ziemi człowieka - oświadcza PAN. [4] »Wyciągnę rękę przeciw Judzie i przeciw wszystkim mieszkańcom Jerozolimy i wytępię z tego miejsca to, co zostało z kultu Baala, imiona jego gorliwców razem z kapłanami, [5] »i tych, co zastępom nieba na dachach biją pokłony, i tych, którzy tak się kłaniając, przysięgają na PANA, a jednocześnie czynią to - na Milkoma; [6] »i tych, co przestają podążać za PANEM, nie szukają PANA ani o Niego nie pytają. [7] »Milczcie przed obliczem Wszechmocnego PANA, gdyż bliski jest dzień PANA! Tak! PAN przygotował ofiarę, poświęcił także swoich gości. [8] »I przyjdzie dzień tej ofiary PANA, ukarzę książąt i synów królewskich, i wszystkich, którzy przywdziewają cudzoziemskie stroje! [9] »Ukarzę w tym dniu wszystkich przeskakujących przez próg, napełniających dom swoich panów gwałtem i oszustwem. [10] »W tym dniu - oświadcza PAN - wzniesie się krzyk rozpaczy od strony Bramy Rybnej i lament od strony Drugiej [Dzielnicy]. Ogromny wyłom w murach zrobią od strony pagórków. [11] »Lamentujcie, mieszkańcy Moździerza! Zniszczeni są wszyscy handlarze, wytępieni wszyscy odważający srebro! [12] »Gdy przyjdzie ten czas, przeszukam Jerozolimę przy świetle lamp i ukarzę siedzących drętwo nad resztkami wina, myślących w swoim sercu: Nie uczyni PAN nic dobrego, ale także nic złego. [13] »Ich mienie stanie się łupem, a ich domy ruiną; wybudują je, lecz w nich nie zamieszkają, zasadzą winnice, lecz nie napiją się wina. [14] »Bliski jest wielki dzień PANA - bliski i rychło nastąpi! Odgłos dnia PANA jest straszny! Najśmielsi będą w nim wołać o ratunek. [15] »Dniem gniewu ten dzień, dniem troski i ucisku, dniem zniszczenia i spustoszenia, dniem ciemności i mroku, dniem chmur i gęstych ciemności, [16] »dniem trąby i okrzyków wojny przeciw miastom niedostępnym i przeciw basztom wyniosłym. [17] »I udręczę człowieka, będą chodzić jak niewidomi, gdyż zgrzeszyli przeciwko PANU. Ich krew będzie rozbryzgana jak proch, ich wnętrzności rozrzucone jak odchody. [18] »Ani ich srebro, ani ich złoto nie zdoła ich uchronić w dniu gniewu PANA! Ogień Jego żarliwości pochłonie całą ziemię! O, jak przerażającą zagładę sprawi On wszystkim jej mieszkańcom! 
«  Księga Habakuka 3 Księga Sofoniasza 1 Księga Sofoniasza 2  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).