Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 34
«  4 Księga Mojżeszowa 33 4 Księga Mojżeszowa 34 4 Księga Mojżeszowa 35  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN przemówił do Mojżesza tymi słowy: [2] »Przekaż synom Izraela: Gdy przyjdziecie do ziemi Kanaan - a jest to ziemia, która wam przypadnie w dziedzictwie, ziemia Kanaan w jej granicach -  [3] »to wasz południowy kraniec przebiegać będzie od pustyni Syn wzdłuż Edomu, a wasza południowa granica biec będzie od brzegu Morza Słonego na wschodzie. [4] »Następnie wasza granica skręci na południe od przełęczy Akrabim i biec będzie ku pustyni Syn, a jej krańce na południu sięgać będą do Kadesz-Barnea. Stamtąd biec będzie ku Chasar-Adar, w kierunku Asmon, [5] »następnie od Asmon skręci ku Potokowi Egipskiemu i krańcami sięgnie Morza. [6] »Co do granicy zachodniej, będzie nią Morze Wielkie - ono będzie waszą granicą zachodnią. [7] »Wasza granica północna przebiegać będzie w ten sposób: od Morza Wielkiego do góry Hor. [8] »Od góry Hor do Lebo-Chamat. Krańce granicy sięgną do Sedad. [9] »Dalej granica pobiegnie do Zifron, sięgając krańcami Chasar-Enon - to będzie wasza granica północna. [10] »Granicę wschodnią wytyczycie sobie od Chasar-Enon do Szefam. [11] »Następnie zejdzie ona od Szefam do Ribli, na wschód od Źródła, i dalej w dół po wschodnie brzegi morza Kineret. [12] »Następnie zejdzie ona ku Jordanowi i krańcami sięgnie Morza Słonego - w tych granicach mieścić się będzie wasza ziemia. [13] »Mojżesz przekazał zatem Izraelitom: To jest ziemia, którą obejmiecie na własność przez losowanie, ziemia, którą PAN polecił dać dziewięciu i pół plemionom, [14] »ponieważ plemię Rubena według swoich rodów, plemię Gada według swoich rodów i połowa plemienia Manassesa objęły już swoje dziedzictwo. [15] »Dwa i pół plemienia objęło swoje dziedzictwo przed przejściem Jordanu naprzeciw Jerycha, po wschodniej stronie rzeki. [16] »Dalej PAN przemówił do Mojżesza tymi słowy: [17] »Oto imiona ludzi, którzy rozdzielą wam ziemię: kapłan Eleazar i Jozue, syn Nuna. [18] »Ponadto, dla podzielenia ziemi, dołączycie do nich po jednym księciu z plemienia. [19] »Oto ich imiona: z plemienia Judy Kaleb, syn Jefunego; [20] »z plemienia Symeona Szemuel, syn Amichuda; [21] »z plemienia Beniamina Elidad, syn Kislona; [22] »z plemienia Dana książę Buki, syn Jogliego; [23] »z Józefa, to jest z plemienia Manassesa, książę Chaniel, syn Efoda; [24] »z plemienia Efraima książę Kemuel, syn Sziftana; [25] »z plemienia Zebulona książę Elisafan, syn Parnaka; [26] »z plemienia Issachara książę Paltiel, syn Azana; [27] »z plemienia Aszera książę Achihud, syn Szelomiego, [28] »i z plemienia Naftalego książę Pedahel, syn Amichuda. [29] »To są ci, którym PAN zlecił podział ziemi Kanaan między Izraelitów. 
«  4 Księga Mojżeszowa 33 4 Księga Mojżeszowa 34 4 Księga Mojżeszowa 35  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).