Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 9
«  4 Księga Mojżeszowa 8 4 Księga Mojżeszowa 9 4 Księga Mojżeszowa 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W drugim roku od wyjścia z Egiptu, w pierwszym miesiącu, PAN przemówił do Mojżesza, na pustyni Synaj, tymi słowy: [2] »Niech synowie Izraela obchodzą Paschę w oznaczonym dla niej czasie. [3] »Niech ją obchodzą w oznaczonym dla niej czasie, to jest w czternastym dniu tego miesiąca, pod wieczór. Niech ją obchodzą zgodnie ze wszystkimi dotyczącymi jej ustaleniami i postanowieniami. [4] »Mojżesz przekazał więc Izraelitom, że mają obchodzić Paschę, [5] »a oni uczynili to w pierwszym miesiącu, w czternastym dniu tego miesiąca, pod wieczór, na pustyni Synaj. Izraelici postąpili tak, jak PAN polecił Mojżeszowi. [6] »Byli jednak tacy, którzy w tym akurat czasie stali się nieczyści z powodu kontaktu ze zmarłym i nie mogli w tym dniu obchodzić Paschy. Przybyli oni tego dnia do Mojżesza i do Aarona. [7] »Dotknęliśmy zmarłego - wyjaśnili - i staliśmy się nieczyści. Dlaczego jednak mielibyśmy zostać odsunięci i pozbawieni możliwości złożenia ofiary PANU w oznaczonym czasie, podobnie jak pozostali? [8] »Poczekajcie - odpowiedział Mojżesz. - Posłucham, co w tej sprawie poleci wam PAN. [9] »PAN zaś przemówił do Mojżesza tymi słowy: [10] »Przekaż synom Izraela: Każdy, kto wśród was lub waszych przyszłych pokoleń będzie nieczysty z powodu kontaktu ze zmarłym lub będzie akurat w dalekiej podróży, wciąż może obchodzić Paschę dla PANA. [11] »Będzie ją jednak obchodził w drugim miesiącu, w czternastym dniu, pod wieczór. Będzie ją spożywał z przaśnikami i gorzkimi ziołami. [12] »Nic z niej nie pozostawi do rana i nie złamie jej kości - obchodzić ją będzie zgodnie ze wszystkimi ustaleniami dotyczącymi Paschy. [13] »Ten natomiast, który jest czysty i nie odbywa podróży, a mimo to zaniecha obchodzenia Paschy, zostanie usunięty ze swojego ludu. Ponieważ człowiek ten nie złożył PANU ofiary w oznaczonym czasie, poniesie karę za swój grzech. [14] »A jeśli zamieszka u was cudzoziemiec i będzie chciał obchodzić Paschę na cześć PANA, to niech ją obchodzi zgodnie ze wszystkimi dotyczącymi jej ustaleniami i postanowieniami. Wszystkich was, zarówno cudzoziemców, jak i rdzennych mieszkańców tego kraju dotyczyć będzie w tej sprawie jedna ustawa. [15] »Tego dnia, w którym ustawiono przybytek, czyli namiot Świadectwa, został on przykryty przez obłok. Wieczorem obłok ten przybierał wygląd ognia i jaśniał aż do rana. [16] »Tak było stale. Za dnia przybytek był okryty przez obłok, a w nocy jaśniało nad nim coś, co przypominało ogień. [17] »Ilekroć ten obłok unosił się znad namiotu, Izraelici wyruszali w drogę, tam zaś, gdzie obłok osiadał, Izraelici stawali obozem. [18] »Wyruszali oni zatem na polecenie PANA i na polecenie PANA stawali obozem. I nie zwijali obozu przez cały czas, dopóki obłok pozostawał nad przybytkiem. [19] »I nawet gdy obłok pozostawał nad przybytkiem przez dłuższy czas, Izraelici przestrzegali porządku ustalonego przez PANA i nie wyruszali. [20] »Bywało, że obłok pozostawał nad przybytkiem kilka dni - wtedy zgodnie z poleceniem PANA stali obozem i zgodnie z poleceniem PANA wyruszali. [21] »Bywało też, że obłok pozostawał nad przybytkiem tylko od wieczora do rana. Gdy rano podnosił się, wtedy wyruszali. Podobnie było, gdy obłok podnosił się po dniu i po nocy. [22] »Zdarzało się także, że obłok pozostawał nad przybytkiem dwa dni albo miesiąc, albo przez dłuższy czas. W takich przypadkach Izraelici również stali obozem i wyruszali dopiero, gdy obłok się unosił. [23] »Stali zatem obozem na polecenie PANA i wyruszali w drogę na polecenie PANA. Przestrzegali porządku ustalonego przez PANA i trzymali się Jego poleceń przekazywanych im przez Mojżesza. 
«  4 Księga Mojżeszowa 8 4 Księga Mojżeszowa 9 4 Księga Mojżeszowa 10  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).