«  1 Księga Samuela 6 1 Księga Samuela 7 1 Księga Samuela 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ludzie z Kiriat-Jearim przyszli więc, wzięli skrzynię PANA i przynieśli ją do domu Abinadaba na wzgórzu. Jego syna Eleazara poświęcili, aby sprawował nad nią opiekę. [2] »Od dnia złożenia skrzyni w Kiriat-Jearim minęło wiele czasu, to jest dwadzieścia lat. W tym czasie cały dom Izraela zapłakał w skrusze za PANEM. [3] »Wówczas Samuel wezwał ich wszystkich: Jeśli z całego serca chcecie zawrócić do PANA, to usuńcie spośród siebie innych bogów, w tym asztarty. Skierujcie serca ku PANU i służcie wyłącznie Jemu, On zaś wybawi was spod władzy Filistynów. [4] »Izraelici usunęli baalów i asztarty. Zaczęli służyć wyłącznie PANU. [5] »Wtedy Samuel polecił im: Zgromadźcie całego Izraela w Mispie. Tam będę modlił się za wami do PANA. [6] »Ludzie zgromadzili się więc w Mispie, czerpali tam wodę, wylewali ją przed PANEM, pościli w tym dniu i przyznawali: Zgrzeszyliśmy przeciw PANU. Samuel zaś rozstrzygał w Mispie sprawy Izraelitów. [7] »Gdy Filistyni usłyszeli, że Izraelici zgromadzili się w Mispie, rządcy filistyńscy ruszyli na Izraela. Na wieść o tym Izraelitów ogarnął strach. [8] »Nie milcz teraz w naszej sprawie - prosili Samuela. - Nie przestań wołać do PANA, naszego Boga, aby wybawił nas z ręki Filistynów. [9] »Wówczas Samuel wziął ssące jagnię, złożył je PANU w ofierze całopalnej i zaczął wstawiać się za Izraelem do PANA, a PAN go wysłuchał. [10] »Gdy Samuel składał ofiarę, a Filistyni podeszli gotowi do walki z Izraelem, PAN zagrzmiał donośnie nad Filistynami tego dnia i wzbudził wśród nich taki popłoch, że zostali pobici wobec Izraela. [11] »Wojownicy izraelscy puścili się z Mispy, ścigali Filistynów i bili ich, aż dotarli pod Bet-Kar. [12] »Samuel wziął potem kamień, umieścił go między Mispą a Szen, nazwał go Eben-Ezer i powiedział: Aż dotąd pomagał nam PAN. [13] »W ten sposób Filistyni zostali upokorzeni i już więcej nie wkraczali w granice Izraela. PAN przeciwstawiał się Filistynom za życia Samuela. [14] »Pod władzę Izraela wróciły miasta od Ekronu po Gat, które wcześniej Filistyni mu odebrali. Izrael odbił też Filistynom ich obszar. Ponadto zapanował pokój między Izraelem a Amorytami. [15] »Samuel rozstrzygał sprawy Izraela przez wszystkie lata swojego życia. [16] »Co roku przemieszczał się on między Betel, Gilgal a Mispą i we wszystkich tych miejscowościach rozstrzygał sporne sprawy Izraela. [17] »Rozstrzygał je również po powrocie do Ramy, gdzie był jego dom i gdzie zbudował PANU ołtarz. 
«  1 Księga Samuela 6 1 Księga Samuela 7 1 Księga Samuela 8  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).