Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » Ewangelia Marka » Rozdział 13
«  Ewangelia Marka 12 Ewangelia Marka 13 Ewangelia Marka 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdy wychodził ze świątyni, rzekł do niego jeden z uczniów jego: Nauczycielu, patrz, co za kamienie i jakie budowle. [2] »I odpowiadając Jezus rzekł mu: Widzisz te wszystkie gmachy wielkie? Nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. [3] »A gdy siedział na Górze Oliwnej na wprost świątyni, pytali go na osobności Piotr i Jakub, i Jan, i Andrzej: [4] »Powiedz nam, kiedy się to stanie i co za znak będzie, że się to wszystko zacznie spełniać? [5] »A odpowiadając Jezus począł im mówić: Baczcie, aby was kto nie zwiódł. [6] »Wielu bowiem przyjdzie w imię moje, mówiąc — żem ja jest, i wielu zwiodą. [7] »A gdy posłyszycie o wojnach i o wieściach wojennych, nie trwóżcie się: bo stać się to musi i nie na tym koniec. [8] »Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu i będą miejscami trzęsienia ziemi i głód. Początki to boleści. [9] »Sami jednak miejcie się na baczności. Wydadzą was bowiem sądom i w synagogach biczować was będą, a przed namiestnikami i królami stawiać was będą z mego powodu, im na świadectwo. [10] »A potrzeba, aby pierwej wszystkim narodom głoszona była Ewangelia. [11] »A gdy was prowadzić będą, aby was wydać, nie myślcie przedtem, co byście mówić mieli, ale co wam onej godziny będzie dane, to mówcie. Albowiem nie wy mówicie, ale Duch Święty. [12] »A wyda na śmierć brat brata i ojciec syna i powstaną dzieci przeciw rodzicom i będą ich zabijali. [13] »I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. A kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony. [14] »Gdy tedy ujrzycie brzydotę spustoszenia, jak się rozpostarła, gdzie jej być nie powinno (kto czyta, niech zrozumie), wtedy ci, którzy są w Judei, niech uciekają w góry; [15] »a kto jest na dachu, niech nie zstępuje do domu, niech nie wchodzi, aby wziąć cokolwiek z domu swego; [16] »a kto jest na roli, niechaj nie wraca, aby zabrać płaszcz swój. [17] »A biada brzemiennym i karmiącym w one dni. [18] »Módlcie się przeto, aby nie przypadło to w porze zimowej. [19] »Będzie bowiem w dni one taki ucisk, jakiego nie było od początku świata, który stworzył Bóg, aż dotąd, ani też nie będzie. [20] »A jeśliby Pan nie skrócił onych dni, nikt nie byłby ocalony, lecz dla wybranych, których wybrał, skrócił dni one. [21] »I wtedy gdyby wam kto rzekł: Oto tu jest Chrystus, oto tam, nie wierzcie. [22] »Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda dla uwiedzenia (jeśli to możliwe) nawet i wybranych. [23] »Wy tedy strzeżcie się: otom przepowiedział wam wszystko. [24] »A po ucisku w dni one słońce się zaćmi i księżyc nie da światłości swojej, [25] »a gwiazdy niebieskie spadać będą i moce na niebie będą poruszone. [26] »I wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z mocą wielką i chwałą. [27] »I wówczas pośle aniołów swoich i zgromadzi wybranych swoich z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu niebios. [28] »A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy już gałąź jego miękka się staje i wypuszcza liście, wiecie, że blisko jest lato. [29] »Tak i wy, gdy ujrzycie, że się to dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. [30] »Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. [31] »Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. [32] »A o dniu onym albo o godzinie nikt nie wie: ani aniołowie w niebie, ani Syn, jeno Ojciec. [33] »Baczcie, czuwajcie i módlcie się, bo nie wiecie, kiedy czas nastanie. [34] »Jako człowiek, który odjeżdżając daleko zostawił dom swój i rozdał władzę sługom swoim, każdemu nad zajęciem jego, a odźwiernemu przykazał, aby czuwał. [35] »Czuwajcież tedy (bo nie wiecie, kiedy pan domu przybędzie: z wieczora czy o północy, czy gdy kur zapieje, czy też rankiem), [36] »aby snadź przyszedłszy z nagła, nie zastał was śpiącymi. [37] »A co wam mówię, wszystkim mówię: Czuwajcie! 
«  Ewangelia Marka 12 Ewangelia Marka 13 Ewangelia Marka 14  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl