Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » Ewangelia Jana » Rozdział 21
«  Ewangelia Jana 20 Ewangelia Jana 21 Dzieje Apostolskie 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się tak oto: [2] »Byli razem Szymon Piotr i Tomasz, zwany Didymusem, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i dwaj inni z uczniów jego. [3] »Rzekł do nich Szymon Piotr: Idę łowić ryby. Mówią mu: Pójdziemy i my z tobą. Poszli więc i wsiedli do łodzi, a nocy owej nie nie ułowili. [4] »A gdy nastał ranek, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie poznali, że to był Jezus. [5] »Rzekł im tedy Jezus: Dzieci, a macie co jeść? Odpowiedzieli mu: Nie. [6] »Rzekł im: Zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili tedy, a już nie mogli uciągnąć z powodu mnóstwa ryb. [7] »Tedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł do Piotra: Pan to jest. A Szymon Piotr usłyszawszy, że to Pan jest, przywdział suknię (był bowiem nagi) i rzucił się w morze. [8] »Inni zaś uczniowie przypłynęli w łodzi (byli bowiem niedaleko od brzegu, jakoby na dwieście łokci) ciągnąc sieć z rybami. [9] »I gdy wyszli na ląd, ujrzeli węgle nałożone, rybę na nich leżącą i chleb. [10] »Rzecze im Jezus: Przynieście z ryb, któreście teraz złowili. [11] »Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na ląd sieć napełnioną wielkimi rybami, których było sto pięćdziesiąt trzy. A chociaż było ich tyle, nie porwała się sieć. [12] »Mówi im Jezus: Pójdźcie, jedzcie! I nikt z siedzących nie śmiał go zapytać: Ktoś ty jest? — bo wiedzieli, że to Pan jest. [13] »A Jezus zbliża się, bierze chleb i daje im, a podobnie i rybę. [14] »I tak już po raz trzeci ukazał się Jezus uczniom swoim, odkąd powstał z martwych. [15] »Gdy się tedy posilili, rzecze Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana! Miłujesz mię więcej niźli ci? Rzecze mu: Tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu: Paś baranki moje. [16] »Rzecze mu powtórnie: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Mówi mu: Tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu: Paś baranki moje. [17] »Rzecze mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci rzekł: Miłujesz mnie? — i powiedział do niego: Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu: Paś owce moje. [18] »Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodym, przepasywałeś się i chodziłeś, dokąd chciałeś; lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi tam, dokąd ty nie zechcesz. [19] »A to powiedział zapowiadając, jaką śmiercią miał uwielbić Boga. I to powiedziawszy rzekł mu: Pójdź za mną. [20] »A Piotr obróciwszy się ujrzał onego ucznia, którego miłował Jezus, idącego za sobą, który też przy wieczerzy spoczywał na piersiach Jezusa i mówił: Panie, kto jest ten, co cię wyda? [21] »Tego to zobaczywszy Piotr pyta Jezusa: Panie, a z tym co będzie? [22] »Powiedział mu Jezus: Chcę, aby on został, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za mną. [23] »Rozeszła się tedy ta wieść między braćmi, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział: Nie umrze, jeno: chcę, aby on został, aż przyjdę, co tobie do tego? [24] »I właśnie ów uczeń daje świadectwo o tym, i napisał to, a wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. [25] »Wiele też innych rzeczy uczynił Jezus, ale gdyby każdą z nich opisywać, to myślę, że nie pomieściłby świat cały ksiąg, które by się miało napisać. 
«  Ewangelia Jana 20 Ewangelia Jana 21 Dzieje Apostolskie 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl