Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List do Rzymian » Rozdział 12
«  List do Rzymian 11 List do Rzymian 12 List do Rzymian 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Proszę was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała wasze na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, na rozumną służbę waszą. [2] »A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowę waszego ducha, abyście doświadczyli, jaka jest wola Boga: co (według niej) jest dobre, co miłe, a co doskonałe. [3] »Albowiem na mocy łaski, która mi jest dana, powiadam wszystkim, którzy są wśród was, żeby nie rozumieli nad to, co rozumieć trzeba, a rozumieli z umiarkowaniem według daru wiary, jaką każdemu Bóg odmierzył. [4] »Jako bowiem w jednym ciele wiele członków mamy, a wszystkie członki nie mają tej samej czynności, [5] »tak wszyscy stanowimy jedno ciało w Chrystusie, a brani z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. [6] »A mamy dary według użyczonej nam łaski różne: bądź to proroctwo w zakresie wiary, [7] »bądź to wykonywanie urzędu, w nauce — dar nauczania, w upominaniu — dar strofowania. [8] »Kto rozdaje, niech to czyni w prostocie, kto jest zwierzchnikiem, niech się przejmie troską, kto pełni uczynki miłosierdzia, niech to czyni z weselem. [9] »Miłość wasza niech będzie bez obłudy. Znienawidźcie zło, a przylgnijcie do dobra. [10] »Miłością braterską nawzajem się miłując, w okazywaniu czci jedni drugich uprzedzając. [11] »W gorliwości — nie słabnący, duchem płomienni, Panu służący, [12] »radujący się z nadziei, w ucisku wytrwali, w modlitwie gorliwi. [13] »Potrzeby świętych wspomagający, gościnności strzegący. [14] »Błogosławcie prześladujących was, błogosławcie, a nie przeklinajcie. [15] »Weselcie się z weselącymi, płaczcie z płaczącymi. [16] »Bądźcie między sobą jednomyślni nie wynosząc się nad innych, ale się z pokornymi zgadzając. Nie uważajcie siebie samych za zbyt mądrych. [17] »Nikomu złem za zło nie oddawajcie, ale starajcie się czynić dobrze nie tylko przed Bogiem, ale i przed wszystkimi ludźmi. [18] »Jeśli to możliwe, i o ile od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój zachowujcie. [19] »Nie brońcie samych siebie, najmilsi, ale pozostawcie to gniewowi (Bożemu), napisane jest bowiem: Moja jest pomsta i ja odpłacę, mówi Pan. [20] »Ale jeśliby nieprzyjaciel twój łaknął, nakarm go, a jeśli ma pragnienie, podaj mu napój: tak czyniąc, węgle ogniste zgromadzisz na głowę jego. [21] »Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj. 
«  List do Rzymian 11 List do Rzymian 12 List do Rzymian 13  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl