Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 142
«  Księga Psalmów 141 Księga Psalmów 142 Księga Psalmów 143  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(141:1) Głosem mojim ku Panu wołał jeśm, głosem mojim ku Gospodnu modlił jeśm się. [2] »(141:2) Wylewaję przed obliczym jego modlitwę moję i zamęt moj przed nim powiedaję. [3] »(141:3) We mdleni ze mnie ducha mojego, a ty poznał jeś drogi moje. (141:4) Na drodze tej, jąż chodził jeśm, skryli są pyszni sidło mnie. [4] »(141:5) Znamionał jeśm na prawicę i widział jeśm, i nie był, kto by[ł] mnie poznał. (141:6) Zginęło uciekanie ote mnie ani jest, jen by szukał dusze mojej. [5] »(141:7) Wołał jeśm ku tobie, Gospodnie, rzekł jeśm: Ty jeś nadzieja moja, część moja w ziemie żywych. [6] »(141:8) Słuszaj prośby mojej, bo uśmierzył jeśm się silno {albo barzo}. (141:9) Zbaw mię od nadścigających mie, bo posilnieni są nade mną. [7] »(141:10) Wywiedzi ze strożej duszę moję na chwalenie imieniu twemu, mnie są czakali prawi, aliż mi opłacisz mnie. 
«  Księga Psalmów 141 Księga Psalmów 142 Księga Psalmów 143  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl