Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 148
«  Księga Psalmów 147 Księga Psalmów 148 Księga Psalmów 149  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Chwalcie Gospodna s nieba, chwalcie ji na wysokości! [2] »Chwalcie ji, wszytcy anjeli jego, chwalcie ji, wszytki mocy jego! [3] »Chwalcie ji, słuńce i miesiąc, chwalcie ji, szwyćki gwiazdy i światłość! [4] »(148:4a) Chwalcie ji, nieba nieb a wody, jeż na niebie są, [5] »(148:4b) chwalcie imię panowo. (148:5) Bo on rzekł, i stała się, on kazał jest, i stworzona są. [6] »Ustawił je na wieki i na wiek wiekom, kaźń założył jest, a nie minie. [7] »Chwalcie Gospodna z ziemie, smokowie i szwytki głębokości! [8] »Ogień, grad, śnieg, lod, duch wełn {albo burze}, jeż czynią słowo jego. [9] »Gory i szwytki pagorki, drwa owocna i wszytki cedrowie. [10] »Źwierz i wszelkie skoty, wężowie i ❬wszytcy❭ ptacy pierzaści. [11] »Krolowie ziemie i szwytki ludzie, książęta i wszytcy sędzie ziemie. [12] »(148:12a) Młodcy i dziewice, starzy se młodymi [13] »(148:12b) chwalcie imię panowo, bo powyszono jest imię jego samego. (148:13a) Chwała jego na niebie i na ziemi, [14] »(148:13b) i powyszył jest rog luda swego. (148:14) Chwała wszem świętym jego, synom Izrahel, ludu przybliżającemu sie jemu. 
«  Księga Psalmów 147 Księga Psalmów 148 Księga Psalmów 149  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl