Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 57
«  Księga Psalmów 56 Księga Psalmów 57 Księga Psalmów 58  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(56:1) Smiłuj sie nade mną, Boże, smiłuj sie nade mną, bo w cię pwa dusza moja (56:2) a i w cień skrzydłu twoju pwać będę, aże pominie lichota. [2] »(56:3) Wołać będę ku Bogu nawyszszemu, Bogu, jenże dobrze uczynił mnie. [3] »(56:4) Posłał s niebios i wywolił mie, dał w potępę depcące mnie. (56:5a) Posłał Bog miłosierdzie swe i prawdę swoję [4] »(56:5b) i wywolił duszę moję z pośrzodka szczeniąt lwow; spał jeśm zamącon. (56:6) Synowie ludzszczy, zęby jich czyn a strzały, a język jich miecz ostry. [5] »(56:7) Powyszy sie na niebiosa, Boże, i we wszeliką ziemię sława twoja. [6] »(56:8) Sidło nagotowali nogam mojim i nakłonili są duszę moję. (56:9) Kopali są przed obliczym mojim jamę i wpadli są w nię. [7] »(56:10) Gotowo sierce moje, Boże, gotowo sierce moje, piać będę i psalm mołwić w sławie mojej. [8] »(56:11) Wstań, sławo moja, wstań, żałtarzu i gęśli! Wstanę na świtaniu. [9] »(56:12) Spowiadaćci sie będę tobie w ludzioch, Gospodnie, i psalm ci rzekę w poganiech, [10] »(56:13) bo uwielżyło sie jest aż do niebios miłosierdzie twoje a prawda twoja aż do obłokow. [11] »(56:14) Powyszy sie nad niebiosa, Boże, i na wszeliką ziemię sława twoja. 
«  Księga Psalmów 56 Księga Psalmów 57 Księga Psalmów 58  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl