Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 12
«  Księga Psalmów 11 Księga Psalmów 12 Księga Psalmów 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W koniec psalm Dawidow. (11:1) Zbawionym mię uczyń, Gospodnie, bo niestatczył święty, bo zmalały prawdy od synow ludskich. [2] »(11:2) Prozna mołwili są każdy ku swemu bliźniemu [swemu], wargi łżywe w siercu i siercem mołwili są. [3] »(11:3) Zgładzi Gospodzin wszelkie wargi łżywe i język wielmorzeczny. [4] »(11:4) Ktorzy mołwili: Język nasz uwielmożymy, wargi nasze od nas są, kto nasz Gospodzin jest? [5] »(11:5) Prze nędzę niemających i prze łkanie ubogich ninie wstanę, mołwi Gospodzin. (11:6) Położę we zbawieniu, pewnie działać będę w niem. [6] »(11:7) Mołwy gospodnowy mołwy czyste, śrzebro ogniem wypławione, skuszone trzykroć i czyszczone siedmkroć. [7] »(11:8) Ty, Gospodnie, chować będziesz nas i strzec będziesz nas od pokolenia tego na wieki. [8] »(11:9) W okole złośni chodzą; podług wysokości twoje rozmnożyłeś syny ludzkie. Sława ❬...❭  
«  Księga Psalmów 11 Księga Psalmów 12 Księga Psalmów 13  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl