Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 16
«  Księga Psalmów 15 Księga Psalmów 16 Księga Psalmów 17  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(15:1a) Zachowaj mie, Gospodnie, bo jeśm pwał w tobie. [2] »(15:1b) Rzekł jeśm Gospodnu: Bog moj jeś ty, bo dobr mych nie potrzebujesz. [3] »(15:2) Świętym, co są w ziemi jego, dziwnie sczynił wszytki wole me w nich. [4] »(15:3) Rozmnożyły sie są niemocy jich, potem sie pośpieszyli. (15:4) Nie zbiorę zborow jich ze krwie ni pomnieć będę imion jich przez wargi moje. [5] »(15:5) Gospodzin część dziedzictwa mego i cirpienia mego; ty jeś, jen wrocisz dziedzinę moję mnie. [6] »(15:6) Powrozy upadły mi w światłych, iże dziedzictwo moje przeświatłe jest mnie. [7] »(15:7) Błogosławić będę Gospodna, jen mi dał rozum, a nadto aliż do nocy nagabały mie pokrątki moje. [8] »(15:8) Przyzirał jeśm Gospodna w obeźrzeniu moim wszegdy, bo na prawicy mi jest, bych nie poruszon był. [9] »(15:9) Przeto wiesieliło sie sierce moje i radował sie język moj; i nadto ciało moje odpoczynie w nadzieji. [10] »(15:10) Bo nie ostawisz dusze mojej w piekle i nie dasz świętemu twemu widzieć zgnicia. [11] »(15:11) Jawneś mi uczynił drogi żywota; napełnisz mię wiesiela twoim licem, rozkoszy w prawicy twojej aliż do końca. 
«  Księga Psalmów 15 Księga Psalmów 16 Księga Psalmów 17  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl