Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Marka » Rozdział 13
«  Ewangelia Marka 12 Ewangelia Marka 13 Ewangelia Marka 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdy On wychodził ze świątyni, powiedział do Niego jeden z Jego uczniów: Nauczycielu! Spójrz, co za kamienie i jak wielkie są te budowle. [2] »I Jezus w odpowiedzi, rzekł mu: Widzisz te wielkie budowle? Nie zostanie kamień na kamieniu, którego by nie zwalono. [3] »A gdy On siedział na Górze Oliwnej naprzeciwko świątyni, pytali Go na osobności Piotr i Jakub, i Jan, i Andrzej: [4] »Powiedz nam, kiedy to będzie i jaki będzie znak, gdy to wszystko miałoby się spełnić? [5] »W odpowiedzi Jezus zaczął im mówić: Uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. [6] »Albowiem wielu przyjdzie w moim imieniu, mówiąc: Ja jestem; i wielu zwiodą. [7] »Gdy więc usłyszycie o wojnach i wieści o wojnach, nie dajcie się zastraszyć; albowiem to musi się stać; ale to nie jest jeszcze koniec. [8] »Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będą miejscami trzęsienia ziemi, głód i zamieszki. Te wydarzenia to początki bólów porodowych. [9] »A wy uważajcie na samych siebie, albowiem wydawać was będą lokalnym sanhedrynom; i będą was bić w synagogach, i zostaniecie poprowadzeni przed namiestników i królów ze względu na mnie, na świadectwo dla nich. [10] »Trzeba, aby najpierw wszystkim narodom została ogłoszona Ewangelia. [11] »A gdy was będą prowadzić ci, którzy was wydadzą, zawczasu nie troszczcie się, co macie mówić, ani o tym nie rozmyślajcie, ale mówcie to, co wam zostanie dane w tej godzinie; albowiem nie wy jesteście tymi, którzy mówią, ale Duch Święty. [12] »A wyda brat brata na śmierć, i ojciec syna; i powstaną dzieci przeciwko rodzicom, i doprowadzą do ich śmierci. [13] »I będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mojego imienia; ale kto wytrwa do końca, ten zostanie zbawiony. [14] »A kiedy zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której było powiedziane przez proroka Daniela, stojącą tam, gdzie nie powinna – kto czyta, niech rozumie! – wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; [15] »A kto jest na dachu, niech nie schodzi do domu, i nie wchodzi, aby coś wziąć ze swojego domu; [16] »A kto będzie na polu, niech nie zawraca, aby wziąć swój płaszcz. [17] »A biada kobietom w ciąży i karmiącym piersią w te dni! [18] »A módlcie się, aby wasza ucieczka nie była w zimie. [19] »Bowiem te dni będą takim uciskiem, jakiego nie było od początku stworzenia, które dokonał Bóg, aż do teraz, i już nie będzie. [20] »A jeśliby Pan nie skrócił tych dni, nie byłoby zbawione żadne ciało; lecz z powodu wybranych, których wybrał dla siebie, skrócił te dni. [21] »I wtedy, jeśliby ktoś wam powiedział: Oto tu jest Mesjasz, albo oto tam, nie wierzcie. [22] »Albowiem powstaną fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy, i czynić będą znaki i cuda, aby zwieść jeśli to możliwe, i wybranych. [23] »Wy natomiast uważajcie; oto zapowiedziałem wam to wszystko. [24] »Ale w tych dniach, po tym ucisku, słońce zostanie zaćmione i księżyc nie da swojego blasku, [25] »I gwiazdy z nieba będą spadały, a moce w niebiosach będą poruszone. [26] »A wtedy zobaczą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. [27] »I wtedy pośle swoich aniołów, i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron, od krańców ziemi aż do krańców nieba. [28] »A od figowca uczcie się tego podobieństwa: Gdy gałąź jego staje się miękka i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. [29] »Tak i wy, gdy zobaczycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, u drzwi. [30] »Zaprawdę mówię wam, że nie przeminie to pokolenie, aż wszystko to się stanie. [31] »Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie mogą przeminąć. [32] »A o tym dniu i o tej godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. [33] »Uważajcie, czuwajcie i módlcie się; bo nie wiecie, kiedy będzie ten czas. [34] »Jak człowiek, który gdy odjeżdżał, zostawił swój dom i dał władzę swoim sługom, i każdemu jego zadanie, a odźwiernemu nakazał, aby czuwał. [35] »Tak czuwajcie zatem, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie, czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur zapieje, czy o poranku. [36] »Aby, gdy nagle przyjdzie, nie znalazł was śpiących. [37] »A to, co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie! 
«  Ewangelia Marka 12 Ewangelia Marka 13 Ewangelia Marka 14  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl