Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Łukasza » Rozdział 15
«  Ewangelia Łukasza 14 Ewangelia Łukasza 15 Ewangelia Łukasza 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A byli tam wszyscy celnicy i grzesznicy, którzy przybliżali się do Niego, aby Go słuchać. [2] »I szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. [3] »I powiedział do nich to podobieństwo, mówiąc: [4] »Który człowiek spośród was, mając sto owiec, i zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustkowiu, i nie idzie za zaginioną, aż ją znajdzie? [5] »A gdy ją znajdzie, kładzie na swoje ramiona, radując się. [6] »I gdy przyjdzie do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc im: Radujcie się ze mną, bo znalazłem swoją owcę, która mi zaginęła. [7] »Mówię wam, że taka będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, i to bardziej niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. [8] »A która kobieta, mając dziesięć drachm, jeśli zgubiłaby jedną drachmę, nie zapala lampy i nie zamiata domu, starannie szukając, aż znajdzie? [9] »A gdy znajdzie, zwołuje przyjaciółki i sąsiadki, mówiąc: Radujcie się ze mną, albowiem znalazłam drachmę, którą zgubiłam. [10] »Taka, mówię wam, będzie radość przed aniołami Boga z jednego grzesznika, który się upamiętał. [11] »Powiedział też: Pewien człowiek miał dwóch synów; [12] »I młodszy z nich powiedział ojcu: Ojcze! Daj mi przypadającą na mnie część majątku. I podzielił im majętność. [13] »A po niewielu dniach, młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiej krainy, i żyjąc rozwiąźle, roztrwonił tam swoją majętność. [14] »A gdy wszystko wydał, nastał wielki głód w tej krainie, i on zaczął cierpieć niedostatek. [15] »Poszedł więc, przyłączył się do jednego z obywateli tej krainy, który posłał go do swoich wiejskich posiadłości, aby pasł świnie. [16] »I pragnął napełnić żołądek swój strąkami, które jadały świnie; a nikt mu nie dawał. [17] »A gdy wejrzał w siebie, powiedział: Jak wielu najemników mojego ojca ma obfitość chleba, a ja tu głodny ginę! [18] »Wstanę, pójdę do mojego ojca i powiem mu: Ojcze! Zgrzeszyłem przeciwko niebu i wobec ciebie, [19] »Już nie jestem godny zostać nazwany twoim synem; uczyń mnie jednym ze swoich najemników. [20] »Wstał więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec, zlitował się, wybiegł, rzucił się mu na szyję i pocałował go. [21] »I powiedział mu syn: Ojcze! Zgrzeszyłem przeciwko niebu i wobec ciebie, i nie jestem już godny zostać nazwany twoim synem. [22] »A ojciec powiedział do swoich sług: Przynieście najlepszą szatę i ubierzcie go, dajcie pierścień na jego rękę i sandały na stopy; [23] »I przyprowadźcie tłuste cielę, zabijcie, a gdy się najemy, będziemy się cieszyć. [24] »Gdyż ten mój syn był martwy, a ożył, i był zgubiony, a odnalazł się; i zaczęli się cieszyć. [25] »A jego starszy syn był w polu; i gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce; [26] »I zawołał jednego ze sług, i pytał się, co się dzieje. [27] »A on powiedział do niego: Przyszedł twój brat i twój ojciec zabił tłuste cielę, bo otrzymał go z powrotem zdrowego. [28] »A on rozgniewał się i nie chciał wejść; więc jego ojciec wyszedł i go prosił. [29] »A on w odpowiedzi, rzekł ojcu: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego przykazania; a mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, abym radował się ze swoimi przyjaciółmi. [30] »Ale gdy przyszedł ten twój syn, który pożarł twój majątek z nierządnicami, dla niego zabiłeś tłuste cielę. [31] »A on powiedział mu: Dziecko! Ty zawsze jesteś ze mną, i wszystko, co jest moje, jest i twoje. [32] »Lecz trzeba było weselić się i radować, że twój brat był martwy, a ożył, i był zgubiony, a odnalazł się. 
«  Ewangelia Łukasza 14 Ewangelia Łukasza 15 Ewangelia Łukasza 16  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl