Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » List do Rzymian » Rozdział 3
«  List do Rzymian 2 List do Rzymian 3 List do Rzymian 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Jaka jest więc wyższość Żyda? Albo jaki jest zysk z obrzezania? [2] »Wielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im powierzone zostały Słowa Boga. [3] »Cóż bowiem, jeżeli niektórzy nie uwierzyli? Czy ich niewiara zniszczy wierność Boga? [4] »Z pewnością nie; ale Bóg jest prawdomówny, a każdy człowiek to kłamca, tak jak jest napisane: Abyś został uznany za sprawiedliwego w swoich słowach i zwyciężył, gdy będziesz sądzony. [5] »Jeśli więc nasza niesprawiedliwość daje dowód sprawiedliwości Boga, co powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy, gdy okazuje gniew? Po ludzku mówię. [6] »Z pewnością nie; bo jak Bóg osądzi świat? [7] »Jeśli bowiem przez moje kłamstwo prawda Boża bardziej obfitowała ku Jego chwale, dlaczego więc ja jeszcze jestem sądzony jako grzesznik? [8] »I czy nie tak właśnie nas spotwarzają, i tak twierdzą o nas, że my mówimy: Uczyńmy złe rzeczy, aby przyszły dobre? Wyrok na takich jest zgodny z prawem. [9] »Cóż więc, górujemy nad nimi? Wcale nie; bo wcześniej wysunęliśmy zarzut, że Żydzi, a także Grecy, wszyscy są pod grzechem, [10] »Tak jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego; [11] »Nie ma, kto by pojmował, nie ma, kto by szukał Boga; [12] »Wszyscy zboczyli, wszyscy razem zostali uznani za nieużytecznych, nie ma, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego; [13] »Grobem otwartym jest ich gardło, swoimi językami mówią podstępnie; jad żmij na ich wargach; [14] »Usta ich pełne są przekleństwa i goryczy; [15] »Nogi ich są prędkie do rozlewu krwi; [16] »Zniszczenie i nędza na ich drogach, [17] »A drogi pokoju nie poznali; [18] »Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. [19] »A wiemy, że cokolwiek Prawo mówi, mówi to tym, którzy są pod Prawem, aby wszelkie usta zostały zamknięte i aby cały świat okazał się winny przed Bogiem, [20] »Dlatego że z uczynków Prawa żadne ciało nie będzie uznane za sprawiedliwe przed Jego obliczem, gdyż przez Prawo jest dogłębne poznanie grzechu. [21] »Lecz teraz, niezależnie od Prawa, została ukazana sprawiedliwość Boga, poświadczana przez Prawo i Proroków; [22] »Sprawiedliwość Boga przez wiarę w Jezusa Chrystusa, dla wszystkich i wobec wszystkich wierzących, nie ma bowiem różnicy; [23] »Bo wszyscy zgrzeszyli i są pozbawiani chwały Bożej. [24] »I są uznawani za sprawiedliwych za darmo z Jego łaski przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, [25] »Którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną, przez wiarę, w Jego krwi, dla wykazania dowodu swojej sprawiedliwości przez odpuszczenie wcześniej popełnionych grzechów w czasie Bożej cierpliwości, [26] »Dla wykazania dowodu swojej sprawiedliwości w teraźniejszym czasie, tak by On był sprawiedliwy i usprawiedliwiający tego, który jest z wiary w Jezusa. [27] »Gdzie więc jest chluba? Została wykluczona. Przez jakie prawo? Uczynków? Nie, ale przez prawo wiary. [28] »Dlatego rozumiemy, że człowiek jest uznawany za sprawiedliwego przez wiarę, bez uczynków prawa. [29] »Czy Bóg jest tylko Bogiem Żydów? Czy nie pogan także? Tak - także i pogan. [30] »Bo jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanie z wiary i nieobrzezanie przez tę wiarę. [31] »Czy więc Prawo niszczymy przez tę wiarę? Z pewnością nie! Prawo umacniamy. 
«  List do Rzymian 2 List do Rzymian 3 List do Rzymian 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl