Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » 2 List do Koryntian » Rozdział 1
«  1 List do Koryntian 16 2 List do Koryntian 1 2 List do Koryntian 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga, i Tymoteusz brat, zborowi Boga, który jest w Koryncie, razem ze wszystkimi świętymi, którzy są w całej Achai, [2] »Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. [3] »Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, [4] »On pociesza nas we wszelkim naszym ucisku, abyśmy również mogli pocieszać tych, którzy są we wszelkim ucisku, poprzez tę pociechę, którą sami jesteśmy przez Boga pocieszani. [5] »Gdyż tak jak obfitują względem nas cierpienia Chrystusa, tak przez Chrystusa obfituje i nasze pocieszenie. [6] »A jeśli jesteśmy uciskani, to dla waszego pocieszenia i zbawienia, skutecznie działającego w wytrwałości w tych cierpieniach, które i my znosimy; czy to gdy jesteśmy pocieszani, to dla waszego pocieszenia i zbawienia; [7] »A nadzieja nasza co do was jest mocna, ponieważ wiemy, że jak jesteście uczestnikami cierpień, tak i pocieszenia. [8] »Bo nie chcemy, abyście nie wiedzieli, bracia, o naszym ucisku, który nas spotkał w Azji, że ponad miarę i ponad naszą siłę byliśmy obciążeni, tak że zaczęliśmy wątpić i o życiu, [9] »Co więcej, sami w sobie mieliśmy wyrok śmierci, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych; [10] »Który wyrwał nas z tak wielkiej śmierci i wyrywa, w którym pokładamy nadzieję, że i nadal będzie wyrywał; [11] »Przy współudziale waszych modlitw za nas, aby z wielu wzniesionych twarzy zostało złożone za nas dziękczynienie – za ten okazany nam dar łaski dla wielu. [12] »To bowiem jest naszą chlubą – świadectwo naszego sumienia, że żyliśmy na tym świecie w prostocie, w szczerości Boga, nie w cielesnej mądrości, lecz w łasce Boga, a tym obficiej u was. [13] »Albowiem nie piszemy wam nic innego, tylko to, co czytacie i co poznajecie, a mam nadzieję, że i do końca poznacie, [14] »Tak jak po części nas poznaliście, że jesteśmy waszą chlubą, tak jak i wy naszą w dniu Pana Jezusa. [15] »I z tą ufnością chciałem już wcześniej przyjść do was, abyście po raz drugi otrzymali łaskę; [16] »A od was przejść do Macedonii, a z Macedonii ponownie przyjść do was, abyście wy mnie wyprawili do Judei. [17] »To więc postanawiając, czy wykazałem się jakąś lekkomyślnością? Albo czy to, co postanawiam, według ciała postanawiam? Aby było u mnie „tak, tak” i równocześnie „nie, nie”? [18] »A jak wierny jest Bóg, tak słowo nasze do was nie było równocześnie „tak” i „nie”. [19] »Bo Syn Boży, Jezus Chrystus, który przez nas wśród was został ogłoszony, przeze mnie i Sylwana, i Tymoteusza, nie był równocześnie „tak” i „nie”; lecz w Nim było „tak”. [20] »Bo ile było obietnic Boga, w Nim mają swoje „tak”, i w Nim są „amen”, na chwałę Bogu przez nas. [21] »A Tym, który nas utwierdza razem z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg; [22] »Który też położył na nas pieczęć i dał zadatek Ducha w nasze serca. [23] »A ja przywołuję Boga na świadka mojej duszy, że aby was oszczędzać nie przybyłem do Koryntu, [24] »Nie żebyśmy panowali nad waszą wiarą, ale jesteśmy współpracownikami dla waszej radości; albowiem wiarą stoicie. 
«  1 List do Koryntian 16 2 List do Koryntian 1 2 List do Koryntian 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl