Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » 2 List do Koryntian » Rozdział 4
«  2 List do Koryntian 3 2 List do Koryntian 4 2 List do Koryntian 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dlatego mając tę służbę według miłosierdzia, którego dostąpiliśmy, nie upadamy na duchu. [2] »Ale wyrzekliśmy się ukrytych spraw hańbiących i nie postępujemy w chytrości, ani nie fałszujemy Słowa Bożego; ale przez ukazanie prawdy polecamy samych siebie sumieniu każdego człowieka przed obliczem Boga. [3] »A jeśli nasza Ewangelia jest zakryta, to jest zakryta wśród tych, którzy giną. [4] »Dla niewierzących, którym bóg tego wieku zaślepił myśli, aby nie świeciła im światłość Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. [5] »Nie głosimy bowiem samych siebie, ale Chrystusa Jezusa, jako Pana, a samych siebie jako niewolników waszych ze względu na Jezusa, [6] »Ponieważ Bóg, który powiedział: Z ciemności niech zajaśnieje światłość, jest Tym, który zajaśniał w naszych sercach dla oświetlenia poznania chwały Boga na obliczu Jezusa Chrystusa. [7] »Mamy natomiast ten skarb w naczyniach glinianych, aby wielka obfitość mocy była z Boga, a nie z nas, [8] »We wszystkim uciskani, ale nie przytłaczani; w niepewności, ale nie w rozpaczy; [9] »Prześladowani, ale nie opuszczani; powaleni, ale nie pokonywani; [10] »Zawsze nosząc na ciele śmierć Pana Jezusa, aby i życie Jezusa zostało ujawnione na naszym ciele. [11] »Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby też życie Jezusa zostało ujawnione w śmiertelnym ciele naszym. [12] »Tak że śmierć prawdziwie działa w nas, a życie w was. [13] »Mając więc tego samego ducha wiary, według tego, co jest napisane: Uwierzyłem, dlatego też przemówiłem i my wierzymy, dlatego też mówimy, [14] »Wiedząc, że Ten, który wzbudził Pana Jezusa i nas wzbudzi przez Jezusa, i postawi razem z wami przed sobą. [15] »To wszystko bowiem jest dla was, aby łaska obfitująca ze względu na wielu, zaobfitowała w dziękczynienie ku chwale Bożej. [16] »Dlatego nie upadamy na duchu; ale chociaż nasz zewnętrzny człowiek jest niszczony, jednak ten wewnętrzny jest odnawiany z dnia na dzień. [17] »Gdyż nasz chwilowy, lekki ucisk sprawia nam w coraz większej mierze obfitość wiecznej chwały, [18] »Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na niewidzialne; albowiem to, co widzialne jest chwilowe, a niewidzialne wieczne. 
«  2 List do Koryntian 3 2 List do Koryntian 4 2 List do Koryntian 5  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl