Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » 2 List do Koryntian » Rozdział 6
«  2 List do Koryntian 5 2 List do Koryntian 6 2 List do Koryntian 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Jako współpracownicy wzywamy was, abyście na próżno nie przyjęli łaski Boga, [2] »Mówi bowiem: W czasie dogodnym wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia pomogłem ci; oto teraz czas bardzo dogodny, oto teraz dzień zbawienia. [3] »Nie dając w niczym żadnego zgorszenia, aby nie została zhańbiona nasza służba, [4] »Ale we wszystkim zalecając samych siebie, jako słudzy Boga, w wielkiej wytrwałości, w uciskach, w koniecznych potrzebach życiowych, w utrapieniach, [5] »W razach, w więzieniach, w rozruchach, w trudach, w czuwaniach, w postach, [6] »W czystości, w poznaniu, w cierpliwości, w łagodności, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej, [7] »W Słowie prawdy, w mocy Bożej, z orężem sprawiedliwości w prawej i lewej ręce; [8] »Przez chwałę i hańbę, przez złą i dobrą sławę; jakby zwodziciele, a jednak prawdomówni; [9] »Jako nieznani, a jednak dobrze znani; jako umierający, a oto żyjemy; jako karani, a jednak nie zabici; [10] »Jako zasmucani, a jednak zawsze weseli; jako ubodzy, a jednak wielu wzbogacający; jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. [11] »Usta nasze otworzyły się do was, Koryntianie! Serce nasze jest rozszerzone. [12] »Nie jesteście ściskani w nas, ale ciasnota jest w waszym wnętrzu. [13] »A że należy się odwzajemniać, jak dzieciom mówię: Rozszerzcie się i wy. [14] »Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi; bo jakie jest zespalanie sprawiedliwości i nieprawości? A jaka wspólnota światłości z ciemnością? [15] »A jaka jest harmonia między Chrystusem i Belialem? Albo jaki dział ma wierzący z niewierzącym? [16] »A jakie jest porozumienie między świątynią Bożą a bożkami? Albowiem wy jesteście świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. [17] »Dlatego wyjdźcie spośród nich i bądźcie odłączeni, mówi Pan, i nieczystego nie dotykajcie, a Ja was przyjmę. [18] »I będę dla was Ojcem, a wy będziecie dla mnie synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. 
«  2 List do Koryntian 5 2 List do Koryntian 6 2 List do Koryntian 7  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl