Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » 1 List do Tesaloniczan » Rozdział 2
«  1 List do Tesaloniczan 1 1 List do Tesaloniczan 2 1 List do Tesaloniczan 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Albowiem sami wiecie, bracia, że przyjście nasze do was nie było daremne; [2] »Ale chociaż i przedtem, jak wiecie, cierpieliśmy i doznaliśmy zniewag w Filippi, jednak śmiało w Bogu naszym powiedzieliśmy u was Ewangelię Bożą w wielkim boju. [3] »Albowiem wezwanie nasze nie wypływa z błędu, ani z nieczystości, ani nie kryje w sobie podstępu, [4] »Ale jak zostaliśmy wypróbowani przez Boga, aby została nam powierzona Ewangelia, tak mówimy, nie aby podobać się ludziom, ale Bogu, który poddaje próbie nasze serca. [5] »Bo jak wiecie, nigdy nie byliśmy u was ze słowem pochlebstwa, ani pod pozorem chciwości; Bóg jest tego świadkiem. [6] »Ani nie szukamy chwały od ludzi, ani od was, ani od innych, choć jako apostołowie Chrystusa możemy być w poważaniu; [7] »Ale byliśmy łagodni pośród was, jak karmicielka pielęgnująca swoje dzieci. [8] »Tak przywiązaliśmy się do was, że byliśmy gotowi przekazać wam nie tylko Ewangelię Bożą, ale i własne dusze, ponieważ staliście się dla nas umiłowani. [9] »Albowiem pamiętacie, bracia, trud nasz i mozół, gdyż pracując nocą i dniem, aby nikogo z was nie obciążyć, ogłosiliśmy wam Ewangelię Bożą. [10] »Wy jesteście świadkami i Bóg, jak święcie i sprawiedliwie, i bez nagany postępowaliśmy pośród was wierzących. [11] »I jak wiecie, że każdego z was, jak ojciec swoje dzieci, zachęcaliśmy i pocieszaliśmy, [12] »I świadczyliśmy wam, abyście chodzili w sposób godny Boga, który was powołuje do swojego Królestwa i do chwały. [13] »Dlatego i my, nieustannie dziękujemy Bogu, że przyjmując od nas Słowo wieści o Bogu, przyjęliście je, nie jako słowo ludzkie, ale tak jak jest naprawdę, jako Słowo Boże, które i w was wierzących skutecznie działa. [14] »Wy bowiem, bracia, staliście się naśladowcami zborów Boga, które są w Judei, w Chrystusie Jezusie; gdyż i wy tak samo cierpieliście od swoich rodaków, tak jak oni od Judejczyków, [15] »Którzy i Pana Jezusa, i swoich własnych proroków zabili, i nas prześladowali, i Bogu się nie podobają, i wszystkim ludziom są przeciwni, [16] »Przeszkadzają nam mówić do pogan, aby i oni zostali zbawieni, by przez to dopełnić miary swoich grzechów; na zawsze nadszedł bowiem na nich gniew aż do końca. [17] »Lecz my, bracia, będąc odłączeni od was na chwilę obliczem, ale nie sercem, tym bardziej z wielkim pragnieniem wykazaliśmy gorliwość, by ujrzeć wasze oblicze. [18] »Dlatego chcieliśmy, zwłaszcza ja, Paweł, przyjść do was, i raz i drugi; ale przeszkodził nam szatan. [19] »Kto bowiem jest naszą nadzieją, czy radością, czy wieńcem przynoszącym chlubę? Czyż nie i wy przed Panem naszym Jezusem Chrystusem w chwili Jego przyjścia? [20] »Wy bowiem jesteście naszą chwałą i radością. 
«  1 List do Tesaloniczan 1 1 List do Tesaloniczan 2 1 List do Tesaloniczan 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl