Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » 3 List Jana » Rozdział 1
«  2 List Jana 1 3 List Jana 1 List Judy 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Starszy, do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie. [2] »Umiłowany! Przede wszystkim modlę się, aby ci się dobrze powodziło i abyś był zdrów, tak jak dobrze powodzi się twojej duszy. [3] »Raduję się bowiem bardzo, gdy przychodzą bracia i gdy świadczą o twojej prawdzie, tak jak ty w prawdzie chodzisz. [4] »Nie mam większej radości nad tę, gdy słyszę, że dzieciątka moje chodzą w prawdzie. [5] »Umiłowany! Wiernie postępujesz, jeśli trudzisz się dla braci i dla obcych, [6] »Którzy wydali świadectwo o twojej miłości przed zborem; a dobrze uczynisz, wysyłając ich w sposób godny Boga. [7] »Wyszli bowiem dla Jego imienia, nic nie biorąc od pogan. [8] »My więc powinniśmy takich przyjmować, aby stawać się współpracownikami prawdy. [9] »Pisałem do zboru, ale Diotrefes, który kocha być pierwszym z nich, nie przyjmuje nas. [10] »Dlatego, jeśli przyjdę, przypomnę jego dzieła, które czyni, obmawiając nas złymi słowami, i nie zadowalając się tym, sam braci nie przyjmuje, a tym, co chcieliby przyjąć, zabrania i ze zboru ich wyrzuca. [11] »Umiłowany! Nie naśladuj złego, lecz dobrego. Kto dobro czyni, jest z Boga; ale kto zło czyni, nie widział Boga. [12] »Demetriuszowi dane jest świadectwo przez wszystkich i przez samą prawdę; i my także świadczymy, a wiesz, że świadectwo nasze jest prawdziwe. [13] »Wiele miałem ci napisać, ale nie chcę pisać atramentem i piórem. [14] »(1:14) A mam nadzieję bezzwłocznie cię ujrzeć i osobiście ze sobą pomówimy. (1:15) Pokój tobie. Pozdrawiają cię przyjaciele. Pozdrów przyjaciół imiennie. 
«  2 List Jana 1 3 List Jana 1 List Judy 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl