Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » Apokalipsa Jana » Rozdział 22
«  Apokalipsa Jana 21 Apokalipsa Jana 22  
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I pokazał mi czystą rzekę wody życia, jasną jak kryształ, wychodzącą z tronu Boga i Baranka. [2] »Na środku jego placu i po obu brzegach rzeki – drzewo życia, przynoszące dwanaście owoców. Każdego miesiąca oddające po jednym owocu; a liście drzewa służą leczeniu narodów. [3] »I nie będzie już nic przeklętego, i będzie w nim tron Boga i Baranka, a Jego słudzy będą Mu służyć, [4] »I ujrzą Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach. [5] »I nocy tam nie będzie, i nie ma już potrzeby światła lampy i słońca; bo oświeca ich Pan Bóg, i będą królować na wieki wieków. [6] »I powiedział mi: Te słowa są godne zaufania i prawdziwe, a Pan, Bóg świętych proroków, posłał swojego anioła, aby pokazać swoim sługom to, co koniecznie musi stać się szybko. [7] »Oto przychodzę śpiesznie. Błogosławiony ten, kto zachowuje słowa proroctwa tego zwoju. [8] »A ja, Jan, patrząc i słuchając, gdy to usłyszałem i zobaczyłem, upadłem, aby oddać pokłon przed stopami anioła, który mi to ukazywał. [9] »I mówi mi: Uważaj – nie rób tego; bo jestem współsługą twoim i twoich braci proroków, i tych, którzy zachowują słowa tego zwoju; Bogu oddaj pokłon. [10] »I powiedział mi: Nie pieczętuj słów proroctwa tego zwoju; gdyż czas jest bliski. [11] »Kto czyni niesprawiedliwość niech nadal czyni niesprawiedliwość, brudny niech nadal się brudzi; sprawiedliwy niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty niech nadal daje się uświęcać. [12] »I oto przychodzę śpiesznie, a zapłata moja jest ze mną, aby oddać każdemu zgodnie z tym jakie będzie jego dzieło. [13] »Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, pierwszy i ostatni. [14] »Błogosławieni, którzy zachowują Jego przykazania, aby do nich należało prawo do drzewa życia, i by weszli bramami do miasta. [15] »Na zewnątrz natomiast są psy i czarownicy, i nierządnicy, i mordercy, i bałwochwalcy, i każdy, kto miłuje kłamstwo i dopuszcza się go. [16] »Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, aby wam świadczył o tych wydarzeniach w zborach. Ja jestem korzeń i ród Dawida, gwiazda jasna i poranna. [17] »A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A kto pragnie, niech przyjdzie; a kto chce, niech weźmie wodę życia darmo. [18] »Współświadczę bowiem każdemu słuchającemu słów proroctwa tego zwoju: Jeśli ktoś doda coś do tego zwoju, doda mu też Bóg plag opisanych w tym zwoju. [19] »A jeśli ktoś odejmie ze słów proroctwa tego zwoju, Bóg odejmie dział jego ze zwoju życia i z miasta świętego, które są opisane w tym zwoju. [20] »Mówi Ten, który świadczy o tym: Tak, przychodzę śpiesznie. Amen. Tak, przyjdź Panie Jezu! [21] »Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi. Amen. 
«  Apokalipsa Jana 21 Apokalipsa Jana 22  


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl