Teksty » Św. Łukasz opowiada Radosną Nowinę » Ewangelia Łukasza » Rozdział 15
«  Ewangelia Łukasza 14 Ewangelia Łukasza 15 Ewangelia Łukasza 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wszędzie cisnęli się do Jezusa liczni celnicy i inni grzesznicy, aby go słuchać. [2] »Szemrali przeto faryzeusze i pisma uczeni. „Człowiek ten, mawiali, ujmuje się za grzesznikami i siada nawet z nimi do stołu”. [3] »Na to opowiedział im taką przypowieść: [4] »„Jeśli który z was posiada sto owiec, a jedną z nich straci, czyż nie zostawi na pastwisku dziewięćdziesięciu dziewięciu, a nie pójdzie za tą jedną, co zaginęła, aż ją znajdzie? [5] »A gdy ją znajdzie, weźmie ją na barki, pełen radości. [6] »A powróciwszy do domu, zwoła przyjaciół i sąsiadów, mówiąc im: Radujcie się ze mną, bom odnalazł zbłąkaną owieczkę swoją. [7] »Powiadam wam: podobnież będzie w niebie żywsza radość nad jednym grzesznikiem, z błędnej drogi wracającym, niż nad dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwymi, którzy nie potrzebują nawrócenia”. [8] »„Albo: jeśli niewiasta, mająca dziesięć srebrników, jeden z nich zagubi, czyż nie zapala lampy i nie wymiata domu i nie szuka pilnie dopóty, dopóki go nie znajdzie? [9] »A gdy odnajdzie, zwołuje przyjaciółki i sąsiadki swe, mówiąc do nich: Radujcie się ze mną, bom odnalazła srebrnik zgubiony. [10] »Tak samo, powiadam wam, radość będzie u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca”. [11] »Potem mówił Jezus: „Człowiek pewien miał dwóch synów. [12] »I rzekł młodszy z nich do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. I podzielił między nich majątek. [13] »A po kilku dniach młodszy syn, zabrawszy dział swój, wyjechał w krainę daleką. Tam to przehulał cały swój majątek. [14] »A gdy wszystko stracił, nastał głód srogi w onej krainie. I popadł w ciężką biedę. [15] »Poszedł więc i zgodził się u jednego obywatela onej krainy. Ten zaś posłał go na swe pole, paść wieprze. [16] »I radby był się nasycił strączem, które jadały wieprze. Ale nikt mu go nie dawał. [17] »To też wszedłszy w siebie, rzekł: Iluż to najemników w domu ojca mego ma chleba poddostatkiem; a ja tu głodem przymieram! [18] »Nie! – Wyruszę stąd i pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i przed tobą; [19] »jużem nie jest godzien być zwan synem twoim; zatrzymaj mnie jakby jednego z najemników swoich. [20] »Jakoż wstał i powrócił do ojca swego. Ojciec, ujrzawszy go już zdaleka, zdjęty litością, wybiegł mu naprzeciw, rzucił mu się na szyję i okrył go pocałunkami. [21] »A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i przed tobą; jużem nie jest godzien być zwan synem twoim. [22] »Lecz ojciec rzekł do sług swoich: Żywo, przynieście szatę odświętną – najlepszą – a obleczcie go; włóżcie pierścień na rękę jego i obuwie na nogi. [23] »Przyprowadźcie też cielę tuczne i zabijcie je; wydajmy ucztę i weselmy się! [24] »Albowiem ten mój syn był umarł, a ożył; zginął był, a odnalazł się. – I zasiedli do wesołej biesiady. [25] »W tym czasie znajdował się starszy syn na polu. A gdy wracał i dochodził już do domu, usłyszał muzykę i tańce. [26] »Przywołał przeto jednego ze służebników i zapytał, coby to było. [27] »Brat twój, odpowiada mu tenże, powrócił: a ojciec twój, że go żywym i zdrowym odzyskał, zabił cielę tuczne. [28] »I rozgniewał się syn starszy i nie chciał wejść do domu. Przeto wyszedł ojciec doń i jął go uspokajać. [29] »On jednak odpowiedział ojcu swemu temi słowy: Jak to? Tyle już lat służę tobie, niby niewolnik, i nigdym nie przestąpił żadnego z rozkazów twoich. A nigdyś mi nie dał nawet koźlęcia na wesołą ucztę z przyjaciółmi moimi. [30] »Teraz zaś, gdy wraca syn twój, który całe swoje mienie przetrwonił z nierządnicami, zabiłeś dla niego nawet cielę tuczne! [31] »Synu mój, odpowiedział mu na to ojciec, ty przecież jesteś zawsze ze mną i wszystko co moje, jest także twoje. [32] »Dziś jednak należało się radować przy wesołej uczcie. Bo brat twój był umarł, a ożył, zaginął był, a teraz odnalazł się”. 
«  Ewangelia Łukasza 14 Ewangelia Łukasza 15 Ewangelia Łukasza 16  »


 Źródło tekstu: Polona - Św. Łukasz opowiada Radosną NowinęOpis prezentowanego tekstu: Św. Łukasz opowiada Radosną Nowinę! Ewangelia według Św. Łukasza dla ludu. Tłumaczył X. Dr. Kazimierz Bieszk. Pelplin Nakładem i czcionkami drukarni i księgarni "Pielgrzyma" Sp. z. o. odp. 1931. 103 s. : il. ; 20 cm. Opracowanie tekstu i modułu BibliePolskie.pl na postawie skanów Polona.pl