Teksty » Św. Łukasz opowiada Radosną Nowinę » Ewangelia Łukasza » Rozdział 17
«  Ewangelia Łukasza 16 Ewangelia Łukasza 17 Ewangelia Łukasza 18  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I rzekł Jezus do uczniów swoich: „Zgorszenia są wprawdzie nieuniknione; lecz biada temu, przez kogo przychodzą! [2] »Lepiejby my było, gdyby z kamieniem młyńskim u szyi leżał na dnie morza, niżby miał zgorszyć jedno z maluczkich, co tu stoją. [3] »Tego się strzeżcie! Gdy zawini brat twój, upomnij go; a gdy żałuje, przebacz mu! [4] »A choćby nawet siedmkroć na dzień zgrzeszył przeciw tobie i siedmkroć na dzień powrócił do ciebie, mówiąc: żałuję! – powinieneś mu przebaczyć”. [5] »Rzekli wtedy apostołowie do Pana: „Pomnóż w nas wiarę!”. [6] »Odpowiedział im na to Pan: „Gdybyście mieli wiarę, choćby tak małą tylko, jak ziarno gorczyczne, moglibyście rozkazać temu tu drzewu morwowemu: Precz stąd, a zakorzeń się w morzu – zaiste, usłuchałoby was”. [7] »„Któż z was, tak mówił Jezus dalej, mając sługę czy to oracza, czy pasterza, powie mu, gdy wraca z pola: Chodź szybko i siadaj do stołu? [8] »Czyż mu raczej nie powie: Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i służ mi, aż się najem i napiję – a potem ty będziesz jadł i pił? [9] »Czyż powinien on dziękować słudze za to, że uczynił, co mu nakazano? [10] »Tak samo i wy postępujcie: jeżeliście wszystko wykonali, co wam zlecono, mówcie: sługami jesteśmy niezasłużonymi, wszak uczyniliśmy tylko to, co było naszym obowiązkiem”. [11] »W podróży do Jerozolimy wypadła Jezusowi droga przez pogranicze między Samarją i Galileą. [12] »W pewnem miasteczku wyszło mu naprzeciw dziesięciu trędowatych. Stanęli zdala odeń, [13] »głośno wołając: „Jezu, mistrzu, zmiłuj się nad nami!”. [14] »Skoro ich dostrzegł, rzekł im: „Idźcie, okażcie się kapłanom!”. A idąc do nich zostali oczyszczeni z trądu. [15] »A tylko jeden z nich, gdy poczuł się uzdrowionym, powrócił do Jezusa, głośno chwaląc Boga. [16] »A padłszy na oblicze swe u Jezusowych stóp, dzięki mu składał. A ten był Samarytaninem. [17] »Zapytał wtedy Jezus: „Czyż nie zostało dziesięciu uzdrowionych? Gdzież jest dziewięciu innych? [18] »Ani jeden z nich nie wrócił, by podziękować Bogu i oddać mu cześć i chwałę, jeno ten oto cudzoziemiec?”. [19] »Jemu przeto rzekł: „Wstań i idź! Wiara twoja uzdrowiła ciebie”. [20] »Pewnego razu zapytali Jezusa faryzeusze, kiedy przyjdzie królestwo Boże. Odpowiedział im: „Królestwo Boże nie przyjdzie z rozgłosem i przepychem zewnętrznym. [21] »Nie można też powiedzieć: oto, tu jest, albo: tam jest. Bo królestwo Boże już jest pośród was”. [22] »Potem rzekł Jezus uczniom swoim: „Przyjdą dni, gdy z wielkiem utęsknieniem będziecie pragnęli oglądać choć jeden z dni Syna człowieczego, a nie ujrzycie. [23] »I powiedzą wam wówczas: Oto tu jest Mesjasz, a oto tam jest! A wy nie chodźcie tam, ani też nie biegajcie za tymi ludźmi! [24] »Albowiem jak promień błyskawicy rozbłyśnie i zadrga na niebie od jednego końca do drugiego, takoż będzie z Synem człowieczym w dniu jego. [25] »Wprzód jednak przyjdzie mu jeszcze wiele cierpieć i być odrzuconym przez pokolenie obecne. [26] »A jak się działo za dni Noego, tak też będzie za dni Syna człowieczego: [27] »jedli i pili, pojmowali żony i zamąż wydawali córy aż do dnia, którego wszedł Noe do korabia, i rozszalał potop i wytracił wszystkich. [28] »Tak samo działo się za dni Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali. [29] »Tegoż zaś dnia, gdy Lot opuścił Sodomę, spadł deszcz ognisty i siarczysty z nieba i wytracił wszystkich. [30] »Nieinaczej będzie w dniu, gdy Syn człowieczy się objawi. [31] »Ktokolwiek onego dnia będzie na dachu, sprzęty swe mając w domu, ten niech nie schodzi po nie; a kto na polu będzie, niech również nie wraca do domu swego. [32] »Pamiętajcie o tem, co się stało z żoną Lota! [33] »Ktokolwiekby się starał zachować życie, straci je! a ktokolwiekby życie utracił, otrzyma prawdziwe życie wieczne. [34] »Powiadam wam: w onej nocy z dwóch spoczywających na jednem łożu, jednego wezmą na zbawienie, a drugiego zostawią na potępienie. [35] »Dwie służące mleć będą razem: jedną wezmą na zbawienie, a drugą zostawią na potępienie. [36] »Dwóch będzie na polu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawion będzie”. [37] »Na to zapytali go uczniowie: „Gdzież to będzie, Panie?”. Odpowiedział im Jezus: „Gdziekolwiek będzie ścierwo, tam też zbiorą się i sępy”. 
«  Ewangelia Łukasza 16 Ewangelia Łukasza 17 Ewangelia Łukasza 18  »


 Źródło tekstu: Polona - Św. Łukasz opowiada Radosną NowinęOpis prezentowanego tekstu: Św. Łukasz opowiada Radosną Nowinę! Ewangelia według Św. Łukasza dla ludu. Tłumaczył X. Dr. Kazimierz Bieszk. Pelplin Nakładem i czcionkami drukarni i księgarni "Pielgrzyma" Sp. z. o. odp. 1931. 103 s. : il. ; 20 cm. Opracowanie tekstu i modułu BibliePolskie.pl na postawie skanów Polona.pl